Forbud mod at fyre med koks

Fra den 1. januar 2019 er det ikke tilladt at anvende petroleumskoks, som brændsel i fyringsanlæg.

Petroleum-koks går bl.a. også under navne som petrokoks, jordoliekoks, energikoks, kokssingles, industrikoks og petcoke.

Lovgivning

Forbuddet mod anvendelse af petroleum-koks som brændsel, er fastsat i § 6, stk.2, i bekendtgørelsen om regulering af fyringsanlæg.

Baggrunden for forbuddet er, at petroleum-koks giver anledning til en væsentlig luftforurening i omgivelserne og at asken indeholder mange tungmetaller. Bl.a. har asken et højt indhold af nikkel.

Alternativer

Der findes mange brændsler og opvarmningsformer, som miljømæssigt er betydeligt bedre end petroleum-koks.

Før en eventuel udskiftning af fyret, anbefaler kommunen at man får en uvildig rådgivning. For eksempel fra Energistyrelsen på www.sparenergi.dk.

Spørgsmål ?

Har du spørgsmål vedrørende brændsel og opvarmning er du velkommen til at kontakte miljøafdelingen på telefon 72 53 21 40 eller mail teknik@fmk.dk

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk