Vandkvalitet

Vandforsyningen i Faaborg-Midtfyn Kommune dækkes af vandværker og private brønde/boringer. Drikkevand i Danmark skal overholde kvalitetskravene for drikkevand.

Vand fra vandkande

Vandkvalitet

Kommunens og Vandværkernes opgaver på vandforsyningsområdet, skal sammen sikre forbrugerne en sikker drikkevandsforsyning.  

Mistanke om dårligt drikkevand

Har du mistanke om, at dit drikkevand er forurenet så ring til Vandværket eller Miljøafdelingen.

Grænseværdier for drikkevand

Grænseværdierne for stoffers indhold i drikkevand finder du i Bekendtgørelse om vandkvalitet.

Brøndens udformning

Du kan gøre meget ved brønden, for at få og beholde god vandkvalitet.

Det er vigtigt, at der ikke kan komme overfladevand og smådyr ind i brønden.

Hvis du har en boring i stedet (Du kan ikke se vandet, når du kigger ned i brønden), er det stort set samme tegning.

Det er vigtigt at brønden, som boringen er i, er ren og tør.

Hvis der er vand i bunden af brønden, kan du lave et tæt hul i bunden, så du kan pumpe vandet op, for at holde brønden tør.

Figur over indretning af brønd

Private brønde og boringer

Faaborg-Midtfyn Kommune forlanger ikke længere, at der tages analyser af vandet fra private brønde/boringer som kun forsyner en husstand. Vi anbefaler dog stadig at man gør det hvert 5. år. Vi anbefaler, at der bliver analyseret for kim 22°, coliforme bakterier, E. coli, nitrat, fosfor og arsen. Den analysepakke hedder ved laboratorierne en "Forenklet kontrol".

Hvis brønden/boringen forsyner mere end en husstand, eller hvis vandet bliver brugt til kommerciel eller offentlig aktivitet, skal kommunen fortsat have analyser.

Hvis du udlejer en ejendom med egen vandforsyning, har du pligt til at oplyse det til kommunens miljøafdeling.

Hvad testes vandprøven for?

Fold alle ud

Kimtal ved 22 °C

Kimtal ved 22 °C  er et udtryk for antallet af bakterier, der kan være naturligt forekommende i naturen. Højst tilladte værdi når vandet kommer ud af vandhanen er 200 antal/ml. For mange kim kan være tegn på, at man bruger for lidt vand. Når man har sin egen vandforsyning, er det vigtigt at man bruger meget vand.

Coliforme bakterier

Er tegn på forurening med overfladevand. Må ikke forekomme i drikkevand.

E. coli

E. coli i drikkevand tyder på forurening fra f.eks. kloak, septiktank, gyllebeholder, dyr m.v.. Må ikke forekomme i drikkevand.

Nitrat (NO3)

Nitrat i for høj mængde i drikkevand kan stoffet være sundhedsskadeligt, især for spædbørn. Højst tilladte værdi: 50 mg NO3/l.

Fosfor (P)

Fosfor i drikkevandet kan være tegn på overfladeforurening fra husspildevand og lignende. Der kan ved specielle geologiske jordbundsforhold være naturligt forekomst af fosfor. Højst tilladte værdi: 0,15 mg/l P.Overskridelse af Fosfor er ikke sundhedsskadeligt, men et tegn på, at der er noget galt.

Arsen

Arsen er yderst giftigt for mennesker. Arsen kan være i vandet på grund af jordbundsforhold eller for eksempel på grund af forurening i forbindelse med højtryksimprægnering.

pH

Er et udtryk for vandets surhedsgrad. pH = 7 svarer til neutral reaktion. Højst tilladte værdi: 7 - 8,5. Hvis pH er under 7, kan det være tegn på, at der er overfladevand / regnvand i brønden.

 

 

Vandværker m.v.

Øvrige indvindinger herunder almene vandværker og erhvervsindvindinger har et individuelt analyseprogram som tager hensyn til hvor meget vand der indvindes og hvad det bruges til.