Hestehold

Hvis du bor i landzone, må du have op til fire heste uden at anmelde det til kommunen.

Hvis du bor i landzone, (og uden for byzonelignende områder*) må du have op til fire heste (med tilhørende føl) uden at anmelde det til kommunen.

Dyreholdet og gødningsopbevaring reguleres efter Miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Det betyder i store træk, at dyreholdet ikke må være til væsentlig gene for naboer og andre, og at det ikke må medføre forurening.

Hestehold i byzone

Som udgangspunkt kan du ikke have heste i byzone og byzonelignende områder*. Det er dog muligt at søge dispensation til et lille hestehold, især hvis der i forvejen er stalde, møddinger og lignende. Læs mere på siden Dyrehold i Byzone

* Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som er omfattet af lokalplan med boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk