Hønsehold

Du må have op til 30 høns uden at anmelde det til kommunen.

Bor du i byzone eller i byzonelignende områder, må du ikke have mere end 30 høns.

Bor du i landzone, og ønsker du at etablere et hønsehold på mere end 30 høns, skal du anmelde det til kommunen. Du kan finde et kort over zonestatus på Grundkort Fyn.

Hønsehold kan give anledning til støj- og lugtgener. Hvis du planlægger at få et hønsehold, anbefaler vi, at du orienterer naboerne, inden du anskaffer hønsene.

Læs mere i Vejledning om hønsehold i byzone- og sommerhusområder, m.m.