Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold i landzone

Bor du på landet (i landzone) er det tilladt at have et lille, ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Mindre dyrehold i landzone

Bor du på landet (i landzone uden for byzonelignende områder*), er det tilladt at have et lille (ikke-erhvervsmæssigt) dyrehold uden at anmelde det til kommunen. Du kan se et zonekort på Grundkort Fyn. 

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst: 

1) 30 høns og
2) 4 voksen hunde med hvalpe under 18 uger samt
3) et dyrehold med enten
      a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
      b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
      c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
      d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
      e) 15 producerede slagtesvin,
      f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
      g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
      h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
      i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver dyretype ikke tilsammen overstiger 100%.

Dyreholdet skal indrettes, så det ikke medfører risiko for forurening eller er til gene for naboer.
Hvis et dyrehold giver væsentlige gener for naboer, kan kommunen kræve, at der gøres noget for at mindske generne. Små dyrehold er reguleret af kapitel 4 i Miljøaktivitetsbekendtgørelsen.

*Byzonelignende områder er sommerhusområder og landzoneområder, som i en lokalplan er udlagt til boligformål eller blandet bolig og erhverv.

Ikke-erhvervsmæssigt dyrehold

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst: 

1) 30 høns og
2) 4 voksen hunde med hvalpe under 18 uger samt
3) et dyrehold med enten
      a) 2 malkekøer eller ammekøer med tilhørende kalve (op til 6 måneder)
      b) 4 stykker kvæg, der ikke er omfattet af litra a,
      c) 4 heste med tilhørende føl (op til 12 måneder)
      d) 2 søer med tilhørende smågrise (op til 40 kg)
      e) 15 producerede slagtesvin,
      f) 10 moderfår med lam (op til 12 måneder)
      g) 10 modergeder med kid (op til 12 måneder)
      h) andre dyretyper end nævnt i punkt a-g, hvis det samlede produktionsareal på ejendommen                   til disse dyretyper ikke overstiger 25 m2, eller
      i) forskellige dyretyper sammensat efter punkt a-h, hvis den forholdsmæssige andel af hver      dyretype ikke tilsammen overstiger 100%.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk