Andre skadedyr og trafikdræbte dyr

På borger.dk kan du finde svar på spørgsmål om skadedyr.

Hveps

Fold alle ud

Skadedyrsguiden

borger.dk  kan du få flere oplysninger om de mest almindelige dyr, som du kan støde på indendørs eller omkring boligen.

Trafikdræbte dyr

Hvis du finder et trafikdræbt dyr på vejbanen, og ikke selv ønsker at fjerne det, kan du ringe til FALCK på telefon 70 10 20 30 og beskrive præcis hvor dyret ligger, så kommer de og fjerner det.

Hvis dyret ikke er på vejbanen skal du kontakte Dyrenes Vagtcentral på telefon 1812.

Katte

Ingen kommuneaftale med Kattens Værn

Faaborg-Midtfyn Kommune har ingen kommuneaftale med Kattens Værn om indfangning af vildtlevende katte.

Privat indfangningssag

Du kan, som privatperson, vælge at lade enkelte af de indfangede katte neutralisere og øremærke til eksempelvis bekæmpelse af mus og rotter. Genudsætning aftales mellem dig og Kattens Værn.

Hvis du bor i et større boligkompleks kan du ikke bestille indfangning, medmindre det er klart udtrykt, at du har bestyrelsens tilladelse til dette. Det skal være ejendommens ejer eller dennes repræsentant (administrator, varmemester, afdelingsformand eller lignende).

For at indfangnings-ordningen kan benyttes, skal det dreje sig om en vild, herreløs kat, der ikke fodres, og derfor ikke er gjort halvtam. Katten må hverken bære halsbånd, øremærke, chip, eller anden form for mærkning. Du skal selv betale udgiften til Kattens Værn.

Trafikdræbt kat

Hvis du finder en trafikdræbt kat, og ikke selv ønsker at fjerne den, kan du ringe til FALCK på telefon 70 10 20 30 og beskrive præcis hvor katten ligger, så kommer de og fjerner den, samt underrette kattens ejer hvis den er chippet eller øremærket.

Snegle

Den Iberiske Skovsnegl er en stor ensfarvet snegl uden hus. Sneglen er typisk brunrød, men kan lokalt variere i farve fra orange til næsten brunsort.

Hvorfor bekæmpe den?

Hver Dræbersnegl kan læge op til 400 æg. To snegle kan teoretisk blive til 800 snegle på et år. Sneglene har en god appetit, og kan rasere både haver og andre dyrkede arealer. Samtidigt ser det ud til at Dræbersnegle fortrænger andre snegle, som for eksempel Vinbjergsnegle.

Er der mange snegle, kan det i fugtigt vejr være vanskeligt at færdes til fods uden at træde på sneglene. Ved at bekæmpe sneglene så snart de kommer til dit område, kan du være med til at holde dem ned på et acceptabelt niveau - det er næppe muligt at udrydde Dræbersneglen når den først er der.

Hvordan bekæmpe den ?

Ved at involvere naboerne i en fælles indsats mod Dræbersnegle, er sandsynligheden for at friholde jeres område for en voldsom snegleplage større.

Følgende metoder anbefales:

Indsamling af snegle og snegleæg
- bedst aften eller tidlig morgen
- både snegle og æg

Aflivning af snegle:
- overhældes med kogende vand
- hakkes over med spade
- klippes over med saks

Bortskaffelse af døde snegle:
- nedgraves (efterladt på jorden tiltrækker det flere snegle)
- indpakkes og bortskaffes med dagrenovation.


Alternativ bekæmpelsesmetode er hold af ænder, hvor blandt andet Moskusænder gerne spiser Dræbersnegle.

Råger

Naturstyrelsen er myndighed på jagt og regulering.

Mere information om råger og regulering.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk