Rotter

Rotten er et alvorligt skadedyr, der kan føre livstruende sygdomme med sig. Derfor skal det anmeldes, hvis du ser rotter.

Rotte

Selvbetjening

Anmeld rotter

Anmeldelse og bekæmpelse

Fold alle ud

Hvad skal du gøre?

Har du set en rotte, så anmeld det på Rotteweb

Her kan du let anmelde, når du har set en rotte. Vores reaktionstid ved online anmeldelser er hurtigere, idet de kommer direkte ind i vores system. Du kan anmelde rotter 24 timer i døgnet. 

Har du ikke mulighed for komme til en PC, kan du kontakte KILTIN A/S på Telefon 33 98 66 32.

Husk at opgive navn, adresse samt telefonnummer. Oplys så præcis som muligt hvor rotterne befinder sig.

Kontakt til Kiltin A/S:

  • Hverdage: Telefon: 33 98 66 32.Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.
  • Lørdag, søndag og helligdage: Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00. Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Bekæmpelse af rotter

Hvad gør kommunen?

Når du har anmeldt rotter vil du blive kontaktet af kommunens rottebekæmpere. Du vil normalt blive kontaktet inden for få dage fra du har anmeldt rotterne. Så kigger rottebekæmperen på stedet og drøfter bekæmpelsen med dig.

Bekæmpelsen vil typisk ske ved, at der lægges rottegift ud.

BEMÆRK: Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må ikke udleveres rottegift til borgerne.

Hvem skal betale?

Det koster dig ikke noget at få bekæmpet rotter. Udgiften betaler du allerede over ejendomsskatten. Det gælder både private, virksomheder, offentlige institutioner mv. 

Men udbedring af skaderne, som rotterne har forvoldt på din ejendom, skal du selv betale. Det gælder også skader på fx kloakanlæg.

Det kan blive rigtig dyrt, så det er derfor vigtigt at få bekæmpet rotterne i tide. Anmeld rotter

Vær opmærksom på tegn på rotter

Fold alle ud

Lyde

Piben og kradsen i panelerne, under gulvet eller på loftet kan være tegn på rotter. Det kan også være mus eller lækat, mår eller andre dyr, du har besøg af. 

Lugt

Rotter efterlader sig en skarp og ubehagelig lugt, der minder om både kloak og grisestald.

Ekskrementer

Rotter efterlader sig ekskrementer. Efterladenskaberne er sorte, cylinderformede og ca. 6 mm tykke og 17 mm lange. De spidser til i den ene ende.

Huller

Udendørs kan rotter afsløre sig ved umotiverede huller i jorden. Det kan for eksempel være i nærheden af et dæksel eller i nærheden af husets fundament. Synkende fliser eller asfalt kan være tegn på, at rotter har undermineret overfladen.

Indendørs kan rotterne gnave sig igennem paneler, vægge og gulve. Hullerne er som regel cirkelrunde og behøver ikke at være større end en to-krone. Hold øje med friske afgnavede træspåner.

Mere viden

Fold alle ud

Tips til at undersøge om der er rotter i hjemmet

  • Strø lidt mel, salt, sukker eller lignende ud i det område, hvor du tror, der er rotter. Vent en dag eller to og undersøg, om der er fodspor at se.
  • Læg rosiner ud på gulvet. Hvis de forsvinder, er det et tegn på, at du nok har uønsket besøg.
  • En blok margarine kan også bruges. Her kan dyrets tandstørrelse også ses, når rotten bider deri. Stil margarinen på gulvet i det område, hvor du tror, der render rotter rundt, og afvent.
  • Afføring fra rotter er aflang i formen. Størrelsen kan variere meget.

Kilde: Marie Brix Balle, biologi ved Rentokil Skadedyrsbekæmpelse

Links til mere viden om rotter

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk