Rottebekæmpelse

Læs mere om rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Rottekasse med fælde eller gift

Selvbetjening

Anmeld rotter

Viden om at anmelde rotter

Fold alle ud

Anmelde rotter

KILTIN A/S bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Rottebekæmpelse sker i øvrigt kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det.

Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN fører tilsyn i perioden fra 1. oktober til 1. marts på tilsynspligtige ejendomme. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, undersøges kun udendørs tilgængelige arealer. Efter besøget afleverer KILTIN en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

KILTIN A/S

Kiltin A/S

Hverdage:
Telefon: 33 98 66 32.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdage:              
Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00.
Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Bekæmpelse af rotter

Fold alle ud

Tilladt og ikke tilladt

Bekæmpelse af rotter kan ske enten med fælder af forskellig art eller gift, dvs. antikoagulerende midler.

Bekæmpelse af rotter med kemiske midler sker i Danmark udelukkende med blodfortyndende midler, de såkaldte antikoagulanter. Antikoagulanter er fællesbetegnelsen for en lange række stoffer, der virker ved, at de hindrer leveren i at danne stoffet prothrombin, der er nødvendigt for blodets normale størkningsevne.
Kilde: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 2019. Miljøstyrelsen.

Dette betyder, at rotter ikke må bekæmpes med andre stoffer end de godkendte antikoagulanter.

Andre stoffer kan være:

  • andre giftstoffer
  • gips
  • bagepulver
  • natron
  • etc.

Dyreværnsloven og rottebekæmpelse

I Dyreværnsloven § 13 står der, at den der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Blandt andet hensynet til de dyreværnsmæssige forhold gør, at bekæmpelse af rotter kun må ske af autoriseret rottebekæmper.

Dyreværnsloven Kapitel 2, § 13

Kommunen har pligt til at føre tilsyn på:

  • erhvervsejendomme med dyrehold
  • virksomheder, der producerer fødevarer
  • virksomheder, der producerer foder til dyr
  • virksomheder, der opbevarer foderstoffer til dyr
  • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk