Rottebekæmpelse

Læs mere om rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Rottekasse med fælde eller gift

Selvbetjening

Anmeld rotter

Viden om at anmelde rotter

Fold alle ud

Anmelde rotter

KILTIN A/S bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Rottebekæmpelse sker i øvrigt kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det.

Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN fører tilsyn i perioden fra 1. oktober til 1. marts på tilsynspligtige ejendomme. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, undersøges kun udendørs tilgængelige arealer. Efter besøget afleverer KILTIN en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

KILTIN A/S

Kiltin A/S

Hverdage:
Telefon: 33 98 66 32.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdage:              
Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00.
Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Tilsynsbesøg på erhvervsejendomme

Fold alle ud

Tilsyn 1. oktober - 1. marts

I perioden 1. oktober – 1. marts fører Faaborg-Midtfyn Kommune tilsyn med rotter på:

 • erhvervsejendomme med dyrehold
 • virksomheder, der producerer fødevarer
 • virksomheder, der producerer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer foder til dyr
 • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til fødevarer til mennesker

Det er KILTIN, der foretager tilsynsbesøgene.
Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, der kan repræsentere ejendommen, vil Kiltin kun undersøge udendørs tilgængelige arealer.

Efter besøget afleverer Kiltin en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

Undgå rotter

Fold alle ud

Hold rotter væk

Den bedste måde, at bekæmpe rotter på, er at sørge for at de ikke kommer.

Der må ikke være åbninger, huller og sprækker i bygninger, som rotterne kan komme ind gennem. 

Der må ikke være noget de kan spise.

Rotter bekæmpes i stort omfang med gift, men det har en række uheldige effekter.

Fordelen ved giftfri rottebekæmpelse er:

 • Skånsomt over for rovfugle og andre rovdyr, der æder rotter og mus
 • Forsinker rotternes resistensudvikling
 • Rotterne lider ikke
 • Jord og vandmiljø bliver ikke forurenet
 • Forgiftede rotter og mus ligger ikke og lugter

Læs Naturstyrelsens pjece:
Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift.

Undgå rotter ved høns

For at undgå rotter, er der et par enkle forholdsregler, som skal overholdes:

1. Brug kyllingenet eller volierenet til høns i stedet for hønsenet. Hullerne i nettet skal være mindre end  1,5 cm i diameter, for at holde rotter ude.

2. Både bund, sider og top af hønsegården skal lukkes helt af.  Det er ikke idealt med net under selve hønsegården, da høns gerne skraber i jorden. Derfor er det bedre at grave eternitplader (eller lignende) 60 cm ned hele vejen rundt om hønsegården og huset. Rotter graver ikke dybere end det.

3. Hønsehuset skal kunne lukkes helt af, også i bunden. Stil derfor hønsehuset på havefliser.

4. Undgå at lægge mere mad ud, end hønsene spiser. Det vil friste og udfordre rotterne, og det er det ingen grund til. Hold skarpt øje med pludseligt større foderforbrug - det kan være rotter.

Fuglefodring og rotter

At fodre fugle i haven er til glæde for både fugle og mennesker. Men pas på, at rotterne ikke spiser med.

Du kan ikke sikre foderpladsen mod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med at holde rotterne væk. Det er for eksempel:

-opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det
-lægge fuglefoderet ud tidligt på dagen og ikke mere end fuglene spiser i løbet af dagen
-sikre en kant rundt om foderbrættets flade, så mindst mulig foder falder på jorden
-samle det foder op, der falder på jorden
-hænge majskugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk

Rotter æder alt - foder, samt voksne fugle, unger og æg.

Hvis du opdager huller i jorden med udskrabet jord, for eksempel ved et skur eller et nedløb, kan det være tegn på rotter.

Hvis der er mistanke om rotter på din ejendom skal du stoppe fuglefodringen. Hvis du ikke selv gør det, kan kommunen pålægge dig at stoppe fuglefodringen.

Du har pligt til at anmelde (mistanke om) rotter, og kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne.

Rotter i boligen

Gode råd om at undgå rotter i boligen fra Bolius

Bekæmpelse af rotter

Fold alle ud

Tilladt og ikke tilladt

Bekæmpelse af rotter kan ske enten med fælder af forskellig art eller gift, dvs. antikoagulerende midler.

Bekæmpelse af rotter med kemiske midler sker i Danmark udelukkende med blodfortyndende midler, de såkaldte antikoagulanter. Antikoagulanter er fællesbetegnelsen for en lange række stoffer, der virker ved, at de hindrer leveren i at danne stoffet prothrombin, der er nødvendigt for blodets normale størkningsevne.
Kilde: Vejledning om forebyggelse og bekæmpelse af rotter. 2019. Miljøstyrelsen.

Dette betyder, at rotter ikke må bekæmpes med andre stoffer end de godkendte antikoagulanter.

Andre stoffer kan være:

 • andre giftstoffer
 • gips
 • bagepulver
 • natron
 • etc.

Dyreværnsloven og rottebekæmpelse

I Dyreværnsloven § 13 står der, at den der vil aflive et dyr, skal sikre sig, at dyret aflives så hurtigt og så smertefrit som muligt. Blandt andet hensynet til de dyreværnsmæssige forhold gør, at bekæmpelse af rotter kun må ske af autoriseret rottebekæmper.

Dyreværnsloven Kapitel 2, § 13

Giftfri rottebekæmpelse