Handlingsplan - Forebyggelse og bekæmpelse af rotter

Handlingsplan for rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune

Rotte i kloak

Rotter skal bekæmpes effektivt, da de kan sprede sygdomme og medføre store materielle skader. Alle kommuner skal udarbejde en handlingsplan for forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Handlingsplan for forebyggelse af rotter- Faaborg-Midtfyn Kommune