Undgå rotter

Der er rotter både i byer og på landet. De holder til på steder, hvor der er noget de kan spise. At holde rotter væk, kræver en indsats.

Rotte der spiser foder

Undgå rotter

Fold alle ud

Hold rotter væk

Den bedste måde, at bekæmpe rotter på, er at sørge for at de ikke kommer.

Der må ikke være åbninger, huller og sprækker i bygninger, som rotterne kan komme ind gennem. 

Der må ikke være noget de kan spise.

Rotter bekæmpes i stort omfang med gift, men det har en række uheldige effekter.

Fordelen ved giftfri rottebekæmpelse er:

  • Skånsomt over for rovfugle og andre rovdyr, der æder rotter og mus
  • Forsinker rotternes resistensudvikling
  • Rotterne lider ikke
  • Jord og vandmiljø bliver ikke forurenet
  • Forgiftede rotter og mus ligger ikke og lugter

Læs Naturstyrelsens pjece:
Sådan bekæmper du rotter og mus uden gift.

Undgå rotter ved høns

For at undgå rotter, er der et par enkle forholdsregler, som skal overholdes:

1. Brug kyllingenet eller volierenet til høns i stedet for hønsenet. Hullerne i nettet skal være mindre end  1,5 cm i diameter, for at holde rotter ude.

2. Både bund, sider og top af hønsegården skal lukkes helt af.  Det er ikke idealt med net under selve hønsegården, da høns gerne skraber i jorden. Derfor er det bedre at grave eternitplader (eller lignende) 60 cm ned hele vejen rundt om hønsegården og huset. Rotter graver ikke dybere end det.

3. Hønsehuset skal kunne lukkes helt af, også i bunden. Stil derfor hønsehuset på havefliser.

4. Undgå at lægge mere mad ud, end hønsene spiser. Det vil friste og udfordre rotterne, og det er det ingen grund til. Hold skarpt øje med pludseligt større foderforbrug - det kan være rotter.

Fuglefodring og rotter

At fodre fugle i haven er til glæde for både fugle og mennesker. Men pas på, at rotterne ikke spiser med.

Du kan ikke sikre foderpladsen mod rotter, men du kan tage nogle enkle forholdsregler, der kan hjælpe med at holde rotterne væk. Det er for eksempel:

-opbevare foderet sikkert, så rotterne ikke kan komme til det
-lægge fuglefoderet ud tidligt på dagen og ikke mere end fuglene spiser i løbet af dagen
-sikre en kant rundt om foderbrættets flade, så mindst mulig foder falder på jorden
-samle det foder op, der falder på jorden
-hænge majskugler i en ståltråd, så rotterne ikke kan trække dem væk

Rotter æder alt - foder, samt voksne fugle, unger og æg.

Hvis du opdager huller i jorden med udskrabet jord, for eksempel ved et skur eller et nedløb, kan det være tegn på rotter.

Hvis der er mistanke om rotter på din ejendom skal du stoppe fuglefodringen. Hvis du ikke selv gør det, kan kommunen pålægge dig at stoppe fuglefodringen.

Du har pligt til at anmelde (mistanke om) rotter, og kommunen har pligt til at bekæmpe rotterne.

Rotter i boligen

Gode råd om at undgå rotter i boligen fra Bolius