Rottebekæmpelse

Læs mere om rottebekæmpelse i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Anmeldelser om rotter og tilsyn

KILTIN A/S bekæmper rotter for Faaborg-Midtfyn Kommune. Bekæmpelse vil blive foretaget, hvor der er rotter.

Rottebekæmpelse sker i øvrigt kun efter anmeldelser om rottetilhold. Hvis du ser en rotte, skal du derfor anmelde det.

Kun autoriserede personer, eller personer der er undergivet en autoriseret persons instruktion og arbejder på dennes ansvar, må bekæmpe rotter med kemiske midler. Der må derfor ikke udleveres rottegift til borgerne.

KILTIN fører tilsyn i perioden fra 1. oktober til 1. marts på tilsynspligtige ejendomme. Hvis der ikke er nogen personer til stede ved tilsynet, undersøges kun udendørs tilgængelige arealer. Efter besøget afleverer KILTIN en seddel i postkassen, med besked om at de har været der.

 

Kommunen har pligt til at føre tilsyn på:

  • erhvervsejendomme med dyrehold
  • virksomheder, der producerer fødevarer
  • virksomheder, der producerer foder til dyr
  • virksomheder, der opbevarer foderstoffer til dyr
  • virksomheder, der opbevarer planteprodukter, som efterfølgende anvendes til produktion af fødevarer til mennesker

KLITIN A/S Telefon: 33 98 66 32

Anmeld rotter

Rottebekæmpelse

Kiltin A/S

Hverdage: Telefon: 33 98 66 32.
Mandag - torsdag: 08.00 - 16.00 og fredag 08.00 - 14.00.

Lørdag, søndag og helligdage:                Telefon: 29 16 40 73 fra kl. 8.00 til kl. 14.00.
Kun akutte henvendelser om rotter i beboelsesrum og på fødevarevirksomheder og/ eller tilsynspligtige ejendomme, hvor rotter udgør en særlig risiko.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk