Byggemodning

Når et nyt boligområde udstykkes og byggemodnes, skal der foretages mange typer af forarbejder.

Byggemodning - rør med lys

Byggemodning af nye boligområder

Når et nyt boligområde udstykkes og byggemodnes, skal FFV Spildevand A/S forsyne de enkelte grunde med kloakstik.

I separatkloakerede områder føres der både regn- og spildevandsstik frem til grundgrænsen.

I spildevandskloakerede områder føres der spildevandsstik frem til grundgrænsen. I disse områder skal grundejere selv håndtere tag- og overfladevand. Områdets forsyningsstatus fremgår af kommunens spildevandsplan.

I forbindelse med nye udstykninger opkræver FFV Spildevand A/S tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af FFV Energi og Miljø A/S's hjemmeside.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

Mere viden