Byggemodning

Når et nyt boligområde udstykkes og byggemodnes, skal der foretages mange typer af forarbejder inden et projekt kan godkendes ved kommunens myndighedspersoner der behandler byggemodninger.

Når et nyt boligområde udstykkes og byggemodnes, skal FFV Spildevand A/S forsyne de enkelte grunde med kloakstik.

I separatkloakerede områder føres der både regn- og spildevandsstik frem til grundgrænsen.

I spildevandskloakerede områder føres der spildevandsstik frem til grundgrænsen. I disse områder skal grundejere selv håndtere tag- og overfladevand. Områdets forsyningsstatus fremgår af kommunens spildevandsplan.

I forbindelse med nye udstykninger opkræver FFV Spildevand A/S tilslutningsbidrag. Tilslutningsbidragets størrelse fremgår af FFV Energi og Miljø A/S's hjemmeside.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

FFV Spildevand A/S
Mail: ffv@ffv.dk
Telefon 62 61 16 66

Mere viden