Problemer med offentlig kloak

Oversvømmelser forårsaget af den offentlige kloak eller problemer med den offentlige kloak kan anmeldes til FFV Spildevand A/S.

Vand der løber op gennem kloakdæksel

Offentlig kloak

Fold alle ud

Anmelde problemer med offentlig kloak

Oversvømmelser forårsaget af den offentlige kloak, eller problemer med den offentlige kloak i øvrigt, kan anmeldes til FFV Spildevand A/S. FFV Spildevand A/S kan kontaktes hele døgnet på telefonnummer 62 61 16 66.

Mere viden

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk