Problemer med offentlig kloak

Oversvømmelser forårsaget af den offentlige kloak eller problemer med den offentlige kloak kan anmeldes til FFV Spildevand A/S.

Oversvømmelser forårsaget af den offentlige kloak, eller problemer med den offentlige kloak i øvrigt, kan anmeldes til FFV Spildevand A/S. FFV Spildevand A/S kan kontaktes hele døgnet på telefonnummer 62 61 16 66.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

Mere viden