Separatkloakering

Ved etablering af separatkloakering vil der være mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand.

Kommunalbestyrelsen har med spildevandsplanen vedtaget, at der er mulighed for at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand i bestemte områder. 

Spildevandsplan for Faaborg-Midtfyn Kommune med tillæg

Udtræden af kloakfælleskabet for regnvand

Hvis I ønsker at udtræde af kloakfællesskabet for regnvand, skal I kontakte en kloakmester og for lavet en test for at sikre, at regnvandet kan håndteres på egen grund.

Resultatet af denne test skal sendes til kommunen sammen med aftaledokumentet.

Ansøgning om tilladelse til afledning af tag- og overfladevand til faskine og nedsivning

Procedure for udtræden af kloakfællesskabet for regnvand