Spildevand i byer

Alle større og mindre byer i Faaborg-Midtfyn kommune er kloakerede. Spildevandet renses på et af FFV Spildevand A/S’ renseanlæg.

Alle større og mindre byer i Faaborg-Midtfyn kommune er kloakerede. Spildevandet renses på et af FFV Spildevand A/S’ renseanlæg.
Kommunens spildevandsforsyningsselskab FFV Spildevand A/S ejer og står for driften af alle tidligere offentlige spildevandsanlæg. Spildevandsanlæg omfatter både kloakker og renseanlæg.

Kloakeringsprincipper

I fælleskloakerede områder afledes spildevand og regnvand i én fælles kloakledning. Både spildevand og regnvand ledes til renseanlæg.

I separatkloakerede områder afledes spildevand og regnvand i separate kloakledninger. Spildevand ledes til renseanlæg og regnvand udledes typisk i et nærliggende vandområde.

I spildevandskloakerede områder afledes kun spildevand til en spildevandskloak. Spildevand ledes til renseanlæg. Regnvand håndteres af grundejeren. 

Oplysninger om offentlige spildevandsanlæg

Oplysninger om offentlige kloakker kan fås hos FFV Spildevand A/S på telefonnummer 62 61 16 66.

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk

Kontakt

Mere viden