Spildevandsplan

Spildevandsplanen og tillæg til planen udarbejdes og godkendes af kommunen.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019 - 2023

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023 fastsætter regler og rammer for spildevandshåndteringen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Planen viser de eksisterende kloakforhold, og kan oplyse borgerne om de må aflede tag- og overfladevand, husspildevand eller begge dele til den offentlige kloak. Planen viser også de projekter, der skal medvirke til at opfylde miljømål og samtidig tilpasse kommunens afløbssystemer til de forventede klimaændringer.

Faaborg-Midtfyn Kommunes Spildevandsplan 2019-2023

Interaktivt kort

Det interaktive kort indeholder blandt andet oplysninger om status og eventuel plan for kommunens kloakerede områder.

Kort til spildevandsplan

Projekter under spildevandsplanen

I det følgende lister vi områder, der bliver berørt af spildevandsplanens projekter.

M01Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag-og overfladevand i et område i V. Åby
M02Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område i Åstrup
M03Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Faaborgvej i Gislev
M04Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Skolevej i Gislev
M05Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Søndervangen i Gislev
M06Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Stationsvej i Kværndrup
M07Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Vængevej i Kværndrup
M08Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Svendborgvej i Kværndrup
M09Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Kirkevej i Kværndrup
M10Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Klintholmvej i Faldsled
M11Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Østerågade og Vesterågade i Nr. Broby
M12Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Reventlowsvej og Immerkærvej i Korinth
M13Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Viadukten i Korinth
M14Kloaksanering og mulighed for udtræden af kloakfællesskabet for tag- og overfladevand i et område ved Svendborgvej i Faaborg

 

 

 

Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 40
teknik@fmk.dk