Træer langs veje

Træer på pladser og langs veje skaber liv. Over 7000 fritvoksende træer gror i kommunens grønne områder og vejplantninger.

I mange år har der været tradition for at plante træer langs vejene. De giver skygge og læ og er med til at forbedre det lokale klima.

Vilkår og krav til træer langs veje og i byer er meget anderledes end for træer, der gror i skoven og i haverne. Bl.a. må træer langs veje ikke genere færdselen. Derfor skal kronen op i en højde på mindst 4,2 m. over kørebanen.

Beskæring skal foregå i rette tid

Kommunen beskærer de kommunale træer efter retningslinjerne i beskæringsvejledningen. På denne måde kan træerne udvikle sig, som planlagt i forhold til målet med træet. Samtidig undgår vi at skade træerne mere end højest nødvendig.

At stamme træer op i den rette højde over kørebanen kræver, at beskæring udføres meget tidligt i træets levealder. Jo før der beskæres, jo færre skader og indgreb bliver træerne udsat for. Beskæringen skal følges op med års mellemrum, for at opnå det bedste resultat

Private træer må ikke genere færdselen

Gror dine private træer i haven ud over vej eller sti, skal de holdes i en højde på min 2,75 m over sti og fortov og 4,20 m over vejen.

Kommunens Vej og Trafik-afdeling vurderer, om træerne overholder kravene.

Vil du vide mere om, hvordan du beskærer dine træer og sikrer, at de overholder kravene, kan du læse beskæringsvejledningen

Giv os et praj om farlige træer

Af hensyn til sikkerheden er det vigtigt at være opmærksom på træerne.

Kraftige storme kan knække eller vælte træerne, så trafikanter kan komme til skade.

Opdager du grene, der hænger i træerne, eller træer, som måske kan vælte, vil vi gerne have en anmeldelse under giv os et tip.

Har det ikke været muligt at tilgå dokumenternes indhold, kan du kontakte Faaborg-Midtfyn Kommunes afdeling Natur og Landskab på 72 53 20 35 inden for åbningstiden mandag til torsdag kl. 8.00 – 15:30. Så vil vi kontakte dig og præsentere det relevante dokument for dig inden 10 arbejdsdage.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Natur og Trafik
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk