Landskaber

Kommunen er opdelt i 24 landskabelige karakter-områder. For hvert område er der udarbejdet en beskrivelse og en analyse af landskabets karakter.

Faaborg-Midtfyn Kommunes unikke landskaber

Faaborg-Midtfyn Kommune har fået udarbejdet karakteranalyser af 24 landskaber. Landskabskarakteranalyserne giver viden om landskabernes særlige karakteristika og visuelle oplevelsesværdier.

Formålet med analyserne er at sikre vores unikke landskaber.

Sådan bruges landskabskarakterkortlægningen

Når kommunen afgør, om der kan gives tilladelse til nyt byggeri uden for byerne, skal de landskabelige konsekvenser vurderes.

Landskabsanalyserne kan bruges til at vurdere de forskellige landskabers sårbarhed over for større, nye bygningsanlæg, og de kan danne grundlag for placering og udformning af nybyggeri.

Eksempelvis skal vi sikre, at vi ikke ødelægger unikke herregårdslandskaber eller de åse, bakker og ådale, der er dannet under den sidste istid.

Sådan finder du landskabsanalyserne

For hvert af de 24 landskaber er der udarbejdet en landskabsanalyse og en landskabsbeskrivelse.

Områderne kan ses på kortet, som du finder et link til i boksen til højre. Når du kommer ind på kortet, skal du trykke på  info-knappen (ikonet med den skrå pil og spørgsmålstegnet) i toppen af kortet til venstre.

Find desuden det enkelte landskabsområde på listen herunder.

For enkelte områder, hvor kun et hjørne ligger i Faaborg-Midtfyn Kommune, er der kun udarbejdet en landskabsbeskrivelse.

Kongshøj Å Tunneldalssystem
Landskabsbeskrivelse

Nakkebølle Fjordområde
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Haastrup Moræneflade
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Svanninge Bakker
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Svindinge Moræneflade
Landskabsbeskrivelse

Sallinge Dødis- og Åslandskab
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Højby-Ørbæk Moræneflade
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

V. Skerninge Moræneflade
Landskabsbeskrivelse

Kastel Å Tunneldal
Landskabsbeskrivelse

Vejle-Egeskov Moræneflade
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Årslev-Ringe Morænelandskab
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Gislev Smeltevandsdal
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Faaborg Moræneflade
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Korinth Dødislandskab
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Horne Land
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Hårby Smeltevandsdal
Landskabsbeskrivelse

Synebjerg Bakker
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Bjørnø
Landskabsanalyse

Lyø
Landskabsanalyse

Avernakø
Landskabsanalyse

Kværndrup Moræneflade
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Odense Tunneldalsystem
Landskabsanalyse
Landskabsbeskrivelse

Hjallese Moræneflade
Landskabsbeskrivelse

Kontakt

Julia Juhl Weisser
jujuw@fmk.dk
72 53 20 39