Kæmpe-bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo er en invasiv art, der udkonkurrerer alle andre planter. Saften er giftig og kan give kraftig udslæt. Derfor skal kæmpe-bjørneklo bekæmpes.

Hvem skal bekæmpe kæmpe-bjørneklo?

Både offentlige og private har pligt til at bekæmpe kæmpe-bjørneklo, og det gælder både ejere og brugere (dvs. også lejere og forpagtere) af arealer med kæmpe-bjørneklo. Hvis der står kæmpe-bjørneklo på dit private areal, skal du altså selv bekæmpe dem.

Hvis du ser kæmpe-bjørneklo et sted i kommunen, opfordres du til at indberette det ved hjælp af applikationen ”Giv et praj”. Vejledning til installation og brug kan findes til højre under ”Vejledning”.

Hvordan og hvornår skal man bekæmpe kæmpe-bjørneklo?

Der er forskellige måder at bekæmpe bjørneklo på.

  • Slåning, rodstikning eller sprøjtning skal udføres inden 31. maj. Husk, at der er specielle regler i beskyttede naturområder
  • Skærmkapning skal være foretaget inden 15. juli.

Når du har bekæmpet kæmpe-bjørneklo, skal du holde øje med området hver 2.-3. uge for at tage stilling til, hvornår og hvordan du eventuelt skal i gang med at bekæmpe planterne igen.

Hvis du har store mængder af kæmpe-bjørneklo, kan det være en god løsning at afgræsse området med kvæg, får eller geder.

Uanset hvor mange kæmpe-bjørneklo, du har, og uanset, hvordan du bekæmper dem, må der aldrig stå planter med frø på din jord.

Sådan udrydder du kæmpe-bjørneklo

Hvordan kender man forskel?

Kæmpe-bjørneklo er nem at kende. Den kan dog forveksles med andre bjørnekloarter, som er naturlige i Danmark, fx almindelig bjørneklo, som er mindre, men ligesom kæmpe-bjørneklo vokser i grøfter, levende hegn mv.

Desuden kan kæmpe-bjørneklo forveksles med kåltidsel og strandkvan.