Skovrejsning

Skove opfylder mange formål, ikke mindst produktion af træ, friluftsliv og beskyttelse af grundvand. Private kan få tilskud til at plante skov.

Områder udlagt til skovrejsning

Skove skal plantes, hvor det samlet set er mest hensigtsmæssigt af hensyn til f.eks. beskyttelse af grundvand og fremme af rekreative muligheder.

I kommuneplanen er derfor udpeget områder, hvor skovrejsning er særligt ønskelig (positive områder). Der er også udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket og derfor ikke tilladt (negative områder). I alle andre områder (neutrale) må man godt plante skov.

Uddybende oplysninger om positive, negative og neutrale skovrejsningsområder

Regler for at plante skov

Hvis du ønsker at plante skov på et areal der er større end 0,5 ha, og arealet er udpeget som positivt eller neutralt, skal du udfylde anmeldelsesskemaet. Hvis du ikke hører noget fra kommunen senest 4 uger efter, at kommunen har modtaget din anmeldelse, må du begynde at plante skov. 

Hvis du ønsker at plante skov på et areal, der er større end  0,5 hektar og arealet er udpeget som negativt, skal du søge kommunen om tilladelse. Du kan kun få tilladelse, hvis der er særlige forhold, der taler for det. Du må ikke begynde at plante skov, før du har hørt fra kommunen.

Tilskud til at plante skov

Naturstyrelsen kan give tilskud til skovrejsning. Det største tilskud gives til skovrejsning i positive skovrejsningsområder.

Kontakt

Natur og Landskab

Mellemgade 15,
5600 Faaborg
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk