Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær

Faaborg-Midtfyn kommune har, de kommende år afsat 250.000 kr. pr. år. Pengene skal anvendes til restaurering og forskønnelse af gadekærene.

Natur og Landskab er projektleder på opgaven, som skal foregå i tæt samarbejde med lokalråd og foreninger i områderne.

Baggrunden for projektet

Gadekærene udgør en væsentlig del af mange landsbyers kultur og bymiljø. Flere steder har de også en central rolle i fællesaktiviteter, som f.eks. Skt. Hans arrangementer. Mange steder er der stor interesse, engagement og opmærksomhed på gadekærene, og der er stor interesse i at bidrage til forskønnelse af gadekærene og områderne op til gadekærene.

Gadekærenes historie og betydning for Jeres lokalområder, kender I langt bedre og mere til, end vi gør her i Natur og Landskab.

Som en positiv konsekvens af dette har Natur og Landskab modtaget flere gode og spændende forslag til forskønnelse af områderne.

Det er derfor glædeligt, at der nu er afsat ressourcer, som skal bruges til at støtte op om eksisterende og nye projektforslag. Projekterne vil være med til at give gadekærene et løft, og igen blive et centralt og værdifuldt element i landsbyerne.

Der er mange forhold der skal tages højde for, når der skal prioriteres mellem projekterne. Derfor er der udarbejdet principper for prioritering af gadekærene.

Principperne inddrager følgende:

 • Gadekær der ikke er belastet af næringsstoffer og ikke vurderes at være forurenet, har højere prioritet end næringsbelastede gadekær.
 • Gadekær med høje naturværdier har høj prioritet.
 • Gadekær med stor kulturhistorisk værdi og værdi for miljøet i byen har høj prioritet.
 • Gadekær, hvor der er stor lokal interesse og opbakning til projektet. Det betyder, at hvor der er stor lokal interesse for at bidrage med frivillige kræfter til anlæg og drift i årene fremover prioriteres højt.
 • Gadekærsprojekter som ikke kræver store udgifter, eller hvor der lokalt er mulighed for at bidrage med økonomisk tilskud til projektet har høj prioritet.

Alle gadekær har mulighed for at blive udvalgt.

Hvordan skal det foregå?

Har Jeres lokalområde et eller flere gadekær, som trænger til forskønnelse, og har I idéer til, hvordan det kan udføres, vil Faaborg-Midtfyn kommune gerne høre om Jeres ideer og ønsker.

Det er planen at Lokalrådene og beboerne i byerne med gadekær skal bidrage til
projektet ved at:

 • Komme med konkrete forslag og ønsker til tiltag i området.
 • Indsamle viden om områdernes historie og kulturværdier.
 • Finde interesserede, som har lyst til at arbejde med gadekærsrenovering. Det kan være praktisk arbejde ved renoveringen, søge om sponsorstøtte eller andet, der kan hjælpe projektet på vej.
 • Finde interesserede som har lyst til at bidrage til den fremtidige vedligehold af området.

Faaborg-Midtfyn kommune bidrager med:

 • Hjælp til sparring og konkretisering af forslag og ønsker til området.
 • Bidrager med 250.000 kr. / år til entreprenører, indkøb af materialer og lign.
 • Konsulentbistand vedr. naturværdier, vandløbsforhold og lign.
 • Udarbejde ansøgninger om tilladelser i henhold til gældende lovgivning.
 • Tilsyn og sparring i anlægsfasen.
 • Udarbejde plejeplaner og aftaler om fremtidig drift af områderne.
 • Bidrager til fremtidig drift af områderne.

Faaborg Midtfyn kommune har modtaget flere henvendelser og forslag til renovering og forskønnelse af gadekær.

Ansøgningsskema

Har i forslag til projekter skal ansøgningsskemaet ”Forslag til Gadekærsprojekt” udfyldes.

Udvælgelse af gadekær til renovering og restaurering tager derefter udgangspunkt i tilbagemeldingerne fra lokalrådene.

Spørgsmål

Er der spørgsmål til projektet, mangler I hjælp til udfyldelse af skemaet eller andet kan Natur og Landskab kontaktes på 72 53 20 35 eller NaturogTrafik-Post@fmk.dk