Oversvømmede marker

I perioder med meget regn bliver marker ofte oversvømmet. Hvis lodsejeren ikke selv kan finde en løsning, kan kommunen hjælpe.

Oversvømmede marker

Hvis dele af din mark oversvømmes, er det vigtigt at være opmærksom på, at vandløbene ikke altid kan lede vandet bort med det samme, selv om vandløbet opfylder regulativet.

Nogle steder har markerne sat sig, blandt andet på grund af dræning. Det vil sige, at markens overflade synker, nogle steder med mere end 1 cm om året. Da vandløbet og vandspejlet fortsat ligger i samme niveau, vil det med tiden naturligt medføre en dårligere afvanding af markerne omkring vandløbet.

Lodsejers opgave

Der kan være flere årsager til, at der står vand på din mark. Hvis du har vand på din mark, bør du først undersøge følgende før du kontakter kommunen:

  • Virker alle dræn
  • Har det regnet så meget, at vandløbet ikke kan lede alt vandet væk?
  • Er problemet på din nabos arealer? Start med at kontakte din nabo for at finde en løsning.

Kommunens opgave

Ved private vandløb er det kommunens opgave at give de personer, der ikke overholder deres pligt til at vedligeholde deres vandløb eller dræn, et påbud om at gøre det.

Ved offentlige vandløb kan kommunen hjælpe med at løse problemer i vandløbene.

Drænledninger

Kommunen har sjældent oplysninger om, hvor de private drænledninger ligger.

Håndtering af overfladevand

Kontakt

Natur og Trafik
72 53 20 35
naturogtrafik-post@fmk.dk