Håndtering af overfladevand

Årsagen til problemer med vand på terræn kan være mange. Kommunen kan hjælpe dig med at håndtere nogle af problemerne - andre kan du selv løse. Det er en god idé at snakke med din nabo om problemerne, før du kontakter kommunen.

Boligområder

Kommer vandet fra din nabos grund fra eks. tagrender eller terrasser, så kan du starte med at snakke med din nabo om problemet. Hjælper det ikke, så kan du kontakte kommunen. Du skal spørge efter ”Spildevand”, når du henvender dig til kommunen.

Veje

Kommunen vil ofte kunne hjælpe, hvis vandet kommer fra eller løber til en vej. Du må dog gerne selv rense en vejrist, hvis den er tilstoppet. Du skal spørge efter ”Vej”, når du henvender dig til kommunen.

Dræn

Jordejer skal selv vedligeholde sine dræn. Ved kraftige regnskyl og længerevarende regn kan dræn ikke altid aftage vandet hurtigt nok, men det er ikke det samme som, at drænet ikke er vedligeholdt.

Kommunen kan hjælpe, hvis dine dræn f.eks. ikke kan aftage vandet pga. manglende vedligeholdelse hos din nabo. Du skal spørge efter ”Vandløb”, når du henvender dig til kommunen.

Vandløb

Vandløb, åer og bække løber naturligt over ved kraftige regnskyl og længerevarende regn. Du skal selv sikre dig, at vandet har frit løb i de private vandløb.

Kommunen kan hjælpe, hvis oversvømmelserne f.eks. skyldes manglende vedligeholdelse af vandløbet eller materiale, som spærrer for vandets afledning. Du skal spørge efter ”Vandløb”, når du henvender dig til kommunen.

Vand vil naturligt samle sig i lavninger i terrænet ved kraftige regnskyl og længerevarende regn. Kommunen kan hjælpe, hvis din nabo f.eks. har lavet terrænændringer eller andre ”foranstaltninger”, der er skyld i dine problemer. Du skal spørge efter ”Vandløb”, når du henvender dig til kommunen.

Gode løsninger

Det tager ofte lang tid at finde de gode løsninger til håndtering af vand på terræn og det er ofte nemmere at lave dem om sommeren. Mange løsninger kræver også tilladelse fra kommunen.

Kontakt derfor kommunen i god tid, inden du går i gang med at løse dine problemer.