Vandløbsregulativer

Kommunen har besluttet at revidere vandløbsregulativerne over en årrække - til og med 2018.

Processen

Først udarbejder vi et regulativ som varetager emner som er fælles og ens for de offentlige vandløb - et såkaldt fællesregulativ. Fællesregulativet indeholder generelle overordnede bestemmelser for sædvanlig vedligeholdelse og administration af de offentlige vandløb. Det er for eksempel bestemmelser om arbejdsbælter, 2 m bræmmer, hegn og kreaturvanding, beplantning og tilrettelæggelse af tilsyn mm.

I 2016-2018 udarbejder vi regulativer, som er specifikke for hvert enkelt vandløb. Disse særregulativer omhandler bestemmelser og beskrivelser, der kun gælder det enkelte vandløb. Det er for eksempel vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne, herunder hvornår og hvordan vandløbsvedligeholdelsen udføres.

Inddragelse af bredejere og interessenter

Inden regulativerne godkendes sendes de i høring ved bredejerne via digital post, og der afholdes offentlige møder.

Hvad er et regulativ?

Vandløbsregulativer er bindende retsdokumenter. Man kan på den måde opfatte vandløbsregulativerne som en kontrakt mellem vandløbsmyndigheden, bredejerne og andre interessenter. Regulativer skal sikre, at vandløbets skikkelse og/eller vandføringsevne fastholdes. Regulativrevision kan ikke ændre et vandløbs skikkelse og/eller vandføringsevne.

Kontakt

Henriette Rantzau Almtorp
henal@fmk.dk
72 53 20 38

Følgegruppe

En følgegruppe bestående af interessenter kommer med input til de nye regulativer.

Se medlemmer