Ny affaldsordning

Forslag til ny affaldsordning betyder at affald skal sorteres i 10 forskellige fraktioner.

På Fyn og i det øvrige Danmark genbruger vi i dag under halvdelen af husholdningsaffaldet og det tilsvarende gælder affald fra servicebranchen. I EU er der indgået en fælles aftale om at øge genanvendelsen til 60 procent i 2030 og 65 procent i 2035.
På Fyn vil vi gå foran og genanvende 80 procent af plastaffaldet fra husholdningerne og 70 procent af det øvrige husholdningsaffald i 2030.

Luk alle
Åben alle

Som led i Regeringens klimaplan er der en målsætning om mere ensartet affaldssortering og mere kildesortering i landet. Der er kommet krav om sortering af 10 typer af affald ved alle husstande. Den ordning Kommunalbestyrelsen allerede har vedtaget og som skal sættes i gang i starten af 2022 skal derfor suppleres. Der skal udover det vi allerede har planlagt også sorteres tekstil, plast, drikke- og fødevarekartoner og farligt affald.

Plast og drikkekartoner foreslås indsamlet i den nuværende beholder, som derfor kan blive stående når de nye beholdere leveres. Derudover skal farligt affald indsamles ½ årligt i en kasse. Tekstil skal også indsamles årligt i enten en kasse eller pose.

Den allerede vedtagne ordning med to 240 liters beholdere, leveres til husstandene i starten af 2022.

På grund af nye lovkrav er det nødvendigt at indsamle yderligere fire typer af affald. Udfordringen løses ved at lade den nuværende beholder stå når de nye beholdere leveres i 2022. Den gamle beholder kan så bruges til indsamling af plast og drikkekartoner.

Derudover er der forslag om en ordning for farligt affald og tekstil. Begge typer af affald kan samles i kasser, tekstil kan evt. indsamles i poser.

I sommerhusområderne kan der blive udfordringer med at få plads til to 240 liters spande og en ekstra spand til plastik plus drikkekartoner. Desuden er flere af de små veje ikke egnet til den tunge trafik fra de nye og tunge gasdrevne renovationsbiler.

Derfor overgår de større sommerhusområder til fælles sorteringsbeholdere som placeres ved tilgangsvejen i det omfang det er muligt at finde egnede pladser i samråd med de lokale ejerforeninger.

I Faaborg midtby er kravene til sortering i 10 typer af affald de samme som andre steder. Men på grund af smalle stræder og baggårde, er det ikke muligt at opstille individuelle beholdere til affaldet. Ligesom ved resten af kommunens husstande ville der skulle opstilles to 240 liters beholdere og en spand til plastik plus drikkekartoner, og det er ikke muligt.

I en del af midtbyen er der allerede nedgravede fælles løsninger. Disse løsninger opdeles fra 2022 i 2 rum så restaffald og madaffald fremover kan sorteres for sig.

Derudover udbygges de nedgravede fælles løsninger, så flere gader i midtbyen går væk fra at have individuelle spande. De nuværende 6 nedgravede udvides med yderligere 5, altså samlet 11 nedgravede beholdere til mad og restaffald. På figur 4 er de nuværende nedgravede beholdere markeret med en blå plet, mens forslag til de nye beholderes placering er angivet med grønne pletter.

Med tiden kan også de genanvendelige typer affald indsamles i fælles beholdere. Der er endnu ikke lagt konkrete planer om dette, men man kunne forestille sig at der blev opstillet to stationer hvor beboerne i midtbyen kunne aflevere de genanvendelige typer affald der i øjeblikket indsamles med poseordningen. Indtil videre fortsætter poseordningen dog som hidtil.

Før kommunesammenlægningen var der forskellige affaldsordninger i de enkelte kommuner. Da Faaborg-Midtfyn Kommune blev dannet blev den eksisterende service man var vant til bibeholdt, herunder også affaldsindsamling og genbrugsstations-struktur.

En del af den gamle struktur var en række ministationer til aflevering af pap, papir, glas og metal. Disse stationer er efterhånden blevet fjernet i takt med at poseordningen har fjernet behovet. Og at der er blevet etableret gode genbrugsstationer.

Med den nye ordning forventes der således ikke længere at være behov for stationer hvor man kan aflevere reklamer og lignende. Derfor er en del af planen med den nye ordning også at fjerne de sidste ministationer i henholdsvis: Håstrup, Fjællebroen, Faldsled, Horne, V. Åby og Korinth.

Miljø

Mellemgade 15
5600 Faaborg

Telefon: 72 53 21 40

Send en mail

Skriv sikkert som borger

Skriv sikkert som virksomhed

Telefontider

Mandag 10.00 - 12.00
Tirsdag 10.00 - 12.00
Onsdag LUKKET
Torsdag 15.00 - 17.00
Fredag  10.00 - 12.00

Ved brug for hjælp kan der ringes 72 53 21 40 i tidsrummet 10.00 - 15.00.

Ved akut forurening, fx. olieudslip, skal du ringe til alarmcentralen på 112 og give besked om forureningsulykken.