Kørekort - priser

Priser på kørekort, køreprøver og kørekort til knallert.

Kørekort
Pris
Fornyelse af andre kørekort end de nedenfor nævnte130
Duplikatkørekort (defekt/bortkommet) 280
Internationalt kørekort25
Ombytning af udenlandsk kørekort til dansk kørekort 280
Fornyelse af kørekort til lille lastbil, lastbil, lille bus og bus med/uden stort påhængskøretøj 170
Fornyelse af kørekort med kørelærergodkendelse280
Fornyelse af kørekort til erhvervsmæssig personbefordring 280
Fornyelse af tidsbegrænset kørekort som følge af helbred 0
Fornyelse af tidsbegrænset kørekort til erhvervsmæssig personbefordring, som følge af helbred 130
Udstedelse af turistkørekort0
Køreprøver
Pris
Køreprøve (teori- og praktisk) 600
Køreprøve til erhvervsmæssig personbefordring samtidig med køreprøve til bus, pr. prøve600
Praktisk prøve til stor motorcykel og bil med påhængskøretøj280
Kontrollerende køreprøve 890
Kørelærerprøve pr. kategori 340
Kørelærerprøve til bil samtidig med motorcykel 460
Kørekort til knallert
Pris
Knallertkørekort, lille (maks. 30 km/t) for personer under 18 år. Kontakt Ungdomsskolen.470
Køreprøve, stor knallert (maks. 45 km/t)250
Mistet knallertkørekort/ombytning130
Omprøve200