Hvor længe kan jeg køre på udenlandsk kørekort i Danmark?

Her kan du læse om hvad du skal gøre med dit kørekort når du er flyttet til Danmark fra udlandet.

Kørekort fra Færøerne, et EU-land eller EØS-land ( Island, Norge og Lichtenstein )

Hvis du har et kørekort enten udstedt på Færøerne, et EU-land eller et EØS-land ( Island, Norge og Lichtenstein ), kan du bruge det i Danmark. Du kan vælge, at få det byttet til et dansk EU-kørekort uden at komme til kontrollerende køreprøve, hvis du har bopæl i Danmark.

Såfremt dit kørekort fra et EU- eller EØS-land har en længere gyldighed, end 15 år for bil, motorcykel mv., og 5 år for lastbil, bus, mv., giver det kun ret til at køre i op til 2 år, efter du i kørekortmæssig henseende har bopæl i Danmark.

I kørekortmæssig henseende har du som udgangspunkt bopæl i Danmark fra det tidspunkt, du bosætter dig i Danmark med henblik på at opholde dig her i landet i mindst 185 dage som følge af din personlige eller erhvervsmæssige tilknytning.

Kørekort fra øvrige lande

Du har ret til at køre med dit gyldige kørekort i op til 90 dage efter, at du har etableret bopæl i Danmark. Herefter skal du ombytte dit kørekort til et dansk.