Skal kørekortet oversættes?

Her kan du læse om hvad du skal gøre med dit kørekort når du er flyttet til Danmark fra udlandet.

Autoriseret oversættelse

Der kan være krav om autoriseret oversættelse af teksten på kørekortet, fx. hvis kørekortet står på kinesisk eller ikke er med latinske bogstaver. Det gælder også for hvide diplomatkørekort.

Alt på kørekortet skal være oversat - både forside og bagside.

Rigspolitiet godtager følgende:

  • Oversættelser af tolke, som har tolkenummer fra Rigspolitiet og er godkendt af Rigspolitiet.

  • Oversættelser af statsautoriserede translatører, dvs. personer der har en beskikkelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen.

  • Oversættelser udfærdiget af udstedelseslandets repræsentation i Danmark, og som er forsynet med repræsentationens underskrift og stempel.