Madservice

Madservice til hjemmeboende pensionister og døgnkost på plejehjem.

Madservice

Her kan du læse om madservice til hjemmeboende pensionister, døgnkost på plejehjem og om selve kosten.