Aktiv Pleje

Aktiv Pleje hjælper dig til at blive mere selvhjulpen og aktiv i din hverdag, så du bedre kan klare dig selv.

Aktiv i hverdagen

Aktiv Pleje sættes i værk, når du har problemer med at klare dig selv, og har behov for hjemmehjælp. Hensigten med Aktiv pleje er, at den hjælp du modtager tilpasses, så du er så aktiv som muligt i dagligdagen. Dette er ”Hjælp til selvhjælp”. 

Besøg af terapeuten fra Sundhed og Omsorg

Terapeuterne fra Sundhed og Omsorg besøger dig sammen med plejepersonalet og aftaler med dig, hvad det er, du ønsker at kunne klare bedre selv. Der tages udgangspunkt i de daglige aktiviteter, som du får hjælp til af hjemmeplejen.

Selvhjulpen og tilfreds med tilværelsen

Sammen med dig og evt. pårørende afprøver plejepersonalet og terapeuten fra Sundhed og Omsorg forskellige muligheder for, at du kan blive så selvhjulpen og tilfreds med din tilværelse, som muligt. Terapeuten vil vejlede dig i, hvordan du fremover kan være aktiv i din dagligdag.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12

Send sikker post til Rådgivning og Visitation