Forebyggende hjemmebesøg

Forebyggende hjemmebesøg tilbydes af Faaborg-Midtfyn Kommunes ældrekonsulenter.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem. Samtalen omhandler din aktuelle livssituation.

Ældrekonsulenten kan yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme, aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til tryghed og trivsel og støtte dig i at udnytte dine egne ressourcer, så du bevarer dit funktionsniveau længst muligt.

Ældrekonsulenterne kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp eller hjælpemidler.

Hvem kan få besøg ?

Du tilbydes et forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 70 år, hvis du bor alene.

Der tilbydes et forebyggende hjemmebesøg til 75-årige og igen hvert år fra man er fyldt 80 år. 81-årige er undtaget.

Hvis du er mellem 65 og 81 år og er i risiko for at få nedsat social, psykisk eller fysisk funktionsevne, tilbyder vi dig også forebyggende hjemmebesøg efter behov. Det kan f.eks. være, at du har mistet en ægtefælle eller føler dig ensom.

Hvis du allerede modtager både personlig pleje og praktisk hjælp, bliver du ikke tilbudt et forebyggende hjemmebesøg.

Kontakt ældrekonsulenterne

Du er velkommen til selv at kontakte ældrekonsulenterne for at aftale et besøg:

Ring til ældrekonsulenten 
Telefon 72 53 88 88

Dækker områderne med postnummer:

  • 5600 Faaborg
  • 5642 Millinge
  • 5672 Broby


Ring til ældrekonsulenten 
Telefon 72 53 50 74

Dækker områderne med postnummer:

  • 5750 Ringe
  • 5854 Gislev
  • 5856 Ryslinge
  • 5772 Kværndrup
  • 5863 Ferritslev
  • 5792 Årslev

Send sikker post via borger.dk