Forebyggende hjemmebesøg

Hvis du er fyldt 75 år, kan du få et forebyggende hjemmebesøg af Faaborg-Midtfyn Kommunes ældrekonsulenter.

Hvad er et forebyggende hjemmebesøg?

Forebyggende hjemmebesøg er et tilbud om en samtale i dit hjem. Samtalen omhandler din aktuelle livssituation.

Ældrekonsulenten kan yde råd og vejledning om forebyggelse og sundhedsfremme, aktiviteter og støttemuligheder med henblik på at bidrage til tryghed og trivsel og støtte dig i at udnytte dine egne ressourcer, så du bevarer dit funktionsniveau længst muligt.

Ældrekonsulenterne kan ikke bevilge f.eks. hjemmehjælp eller hjælpemidler.

Målgruppe

Du får tilbud om et forebyggende hjemmebesøg i det år du fylder 75 år. Næste tilbud er, når du fylder 80 år.

Er du 80 år eller ældre, tilbydes du 1 årligt forebyggende hjemmebesøg.

Er du i alderen 65-79 år og har – eller er i særlig risiko for at få – sociale, psykiske eller fysiske problemer eller på anden måde er i en vanskelig situation, kan du tilbydes besøg.

Du kan selv kontakte ældrekonsulenterne. Pårørende og andre kan med din accept kontakte ældrekonsulenterne med henblik på at få et forebyggende hjemmebesøg.

Modtager du både personlig pleje og praktisk hjælp visiteret af kommunen tilbydes du ikke forebyggende hjemmebesøg.

Kontakt ældrekonsulenterne

Du er velkommen til selv at kontakte ældrekonsulenterne for at aftale et besøg:

Susanne Ploug Larsen
Telefon 72 53 88 88

Dækker områderne med postnummer:

  • 5600 Faaborg
  • 5642 Millinge
  • 5672 Broby

Connie Dick Henriksen
Telefon 72 53 50 74

Dækker områderne med postnummer:

  • 5750 Ringe
  • 5854 Gislev
  • 5856 Ryslinge
  • 5772 Kværndrup
  • 5863 Ferritslev
  • 5792 Årslev

Send sikker post via borger.dk