Lægekørsel for pensionister

Pensionister har mulighed for fribefordring til egen privat praktiserende læge og nærmeste speciallæge, som man er henvist til.

Ansøg om optagelse i kørselsordningen

Hvis du bliver visiteret til kørselsordningen, kan du blive kørt til din læge og den speciallæge, der har konsultation nærmest din bopæl.
Udfyld ansøgning om befordring til læge eller nærmeste speciallæge via selvbetjeningsløsningen.

Kørsel til sygehus

Kørsel til og fra sygehus eller gigthospital bestilles hos sygehusets kørselskontor på telefon 70 11 31 11.

Denne ordning administreres af Region Syddanmark og hører under Patientbefordringen.

Læs mere om patientbefordringen

Samkørselsordning

Fold alle ud

Betingelser for lægekørsel

• Du modtager social pension

• Du er tilmeldt sygesikringsgruppe I

• Du er på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at anvende offentlig transport/telekørsel eller egen bil/lånebil/cykel/el-scooter el.lign.

• Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse/behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge

Denne kørselsordning gælder ikke for kørsel til tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut og optiker.

Denne kørselsordning kan ikke bruges, hvis du skal til undersøgelse på et sygehus.

Der er tale om en samkørselsordning, idet der køres en rute, hvor der samles flere kunder op. Det betyder, at du kan blive hentet i god tid og at der kan være ventetid ved hjemkørslen. I tidsrummet mellem 09.00-12.00 vil der være kortest ventetid. Det kan derfor være en fordel, hvis du kan få en tid hos din læge i dette tidsrum.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse for kørsel til læge og speciallæge

Der kan i visse tilfælde udbetales kørselsgodtgørelse, når du har været til læge eller speciallæge.

Reglerne for pensionister er:

Du er pensionist og får udbetalt en dansk social pension. Du er gruppe 1 sikret i sygesikringen, dvs. du er tilmeldt en fast læge.

Udgiften skal overstige 42,- kr. tur/retur.

Reglerne for ikke pensionister er:

Afstanden fra din bopæl til nærmeste speciallæge skal overstige 50 km hver vej.

Udgiften skal overstige 100,- kr. tur/retur.

For at får udbetalt kørselsgodtgørelse skal du aflevere dokumentation fra speciallægen for hvilke datoer du har været i konsultationen.

Kørselsgodtgørelse udbetales til billigste forsvarlige transportmiddel og efter billigste takst.

Der kan kun udbetales kørselsgodtgørelse for besøg hos speciallæge, der har overenskomst med sygesikringen.

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon 72 53 15 60.

OBS: Har du været til undersøgelse/behandling på et sygehus skal anmodning om kørselsgodtgørelse sendes til sygehuset.