Velfærdsteknologi i Sundhed og Omsorg

Velfærdsteknologi på ældreområdet skal være med til at sikre en bedre livskvalitet for borgerne og et bedre arbejdsmiljø for medarbejderne. Ældreråd og Handicapråd er inddraget i arbejdet.

Formålet med velfærdsteknologi på ældreområdet

  • Bedre livskvalitet for borgerne
  • Bedre arbejdsmiljø for medarbejderne
  • Bedre udnyttelse af ressourcerne

Målet med at arbejde med velfærdsteknologi

Målet er at gøre ældreplejen i Faaborg-Midtfyn Kommune bedre rustet i forhold til den kommende ændrede demografi med flere ældre og færre personer i den erhvervsaktive alder.

Når velfærdsteknologien er en succes

Teknologien skal understøtte en selvstyret livsførelse for ældre, syge og handicappede. Den skal bidrage til, at borgerne, trods funktionsnedsættelse kan mestre egen livssituation.

De teknologiske løsninger skal bidrage til et godt arbejdsmiljø. Dette kan ske i kraft af mindre fysisk belastning og/eller ved at bidrage til en bedre og mere hensigtsmæssig drift.

Ældreråd og Handicapråd er inddraget i arbejdet

Faaborg-Midtfyn Kommune er gået nye veje og har inddraget Ældreråd og Handicapråd, direkte i arbejdet med teknologien.

Det er vigtigt for os, at de to områder får stor indflydelse på hvilke velfærdsteknologiske løsninger, der skal anvendes og der er dialog med politikerne.

 

 

Leverandørhenvendelser

Henvendelser vedrørende velfærdsteknologiske løsninger skal registreres i vores præsentationsark. Du får adgang til arket via linket:

Har du spørgsmål til udfyldelsen af præsentationsarket, så kontakt:


Mette Marie Bruun Højsager
Teknologiformidler, sygeplejerske ved
Institut for Hverdagsteknologi/Public Intelligence
Tlf. nr. 45 + 30116050

Forebyggelse af nedslidning og dårlige arbejdsstillinger

Projektet er gennemført i samarbejde med Teknologisk Institut. Fonden for forebyggelse og fastholdelse har støttet projektet med kr. 1.190.000. Vi afprøvede bl.a. benløfteren. Læs evalueringen (PDF, åbner i nyt vindue).

Digitale livshistorier – et OPI projekt i Faaborg-Midtfyn Kommune

Et OPI projektsamarbejde mellem Faaborg-Midtfyn Kommune, Colab Odense, Geriatrisk afdeling OUH/Svendborg Sygehus og virksomheden MeWe Connect.
Læs mere om projektet.

Telesundhedsprojekt vedr. KOL

Borgerne, der deltog i projektet havde alle lungesygdommen KOL. Det viste sig at telesundhedsløsningen var en stor hjælp for borgerne. Faaborg-Midtfyn Kommune har derfor valgt at gøre løsningen permanent.

Her kan du læse om vores telesundhedsprojekt vedr. KOL (PDF fil, åbner i nyt vindue)