Ejendomsskat

Ejer du en ejendom, skal du betale ejendomsskat, også kaldet grundskyld. Beløbet er fastsat ud fra SKAT´s vurdering af grunden.

Ejendomsskat 2021

Opkrævning af ejendomsskat for 2021 bliver sendt ud som papirbrev eller til din elektroniske postkasse e-boks.

Sammen med ejendomsskattebilletten er vedlagt 2 indbetalingskort. Der er et indbetalingskort til hver rate i 2021. Hvis du vil betale via Betalingsservice, skal du henvende dig til dit pengeinstitut med tilmeldingen, som er vedlagt.

Hvis din ejendomsskat allerede er tilmeldt Betalingsservice, så er der ikke vedlagt indbetalingskort til din ejendomsskattebillet.

Frist for betaling

1. rate forfalder til betaling den 1. februar 2021 med sidste rettidig betalingsdag den 10. februar 2021.

2. rate forfalder til betaling den 1. august 2021 med sidste rettidig betalingsdag den 10. august 2021.

Renter og gebyr ved for sen betaling er 0,4 % pr. påbegyndt måned fra forfald og 250 kr. pr. udsendt rykker.

Indefrosset grundskyld (indfrysningsordningen)

I forbindelse med regeringens boligudspil ”Tryghed for boligejerne” indføres en midlertidig indefrysningsordning for årene 2018 til 2024.

Det betyder, at har du en stigning i din grundskyld, får du indefrosset stigningen. Du skal derfor ikke betale beløbet nu. Du får i stedet et lån, der svarer til beløbet. Hvis din grundskyld er steget over kr. 200 pr. ejer, er du omfattet af ordningen, lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet og er trukket fra i din opkrævning.

Indefrysningsordningen gælder for alle boligejere, som betaler ejendomsværdiskat. Erhvervsejendomme og ejendomme der er ejet af et CVR-nummer er ikke omfattet af ordningen.

Du kan ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2024.
Til gengæld er lånet rente- og gebyrfrit.

Der bliver ikke tinglyst nogen sikkerhed på ejendommen i forbindelse med den midlertidige indefrysningsordning. Ejer hæfter personligt for gælden.

Hvis ejendommen skifter ejer, forfalder det indefrosne beløb til betaling. Sælger modtager automatisk opkrævningen fra kommunen.

Hvis det er din ægtefælle, der overtager ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Fra 2021 vil ordningen være valgfri.

Hvis du har solgt eller købt ejendom

Ved ejerskifte skal ejendomsskattebilletten og evt. indbetalingskort afleveres til den nye ejer. Betalingsservice bliver automatisk afmeldt ved ejerskifte.

Har du solgt en ejendom og modtager ejendomsskattebilletten, så bedes du aflevere den til ny ejer, ejendomsmægler eller advokat.

Har du købt en ejendom og ikke modtaget ejendomsskattebilletten, så skal du kontakte BYG.

Fra- og tilmelding af indefrysning på Borger.dk fra 2. halvår 2021

Den midlertidige indefrysningsordning for grundskyld gøres frivillig, så du som boligejer kan fra-og tilvælge indefrysning fra 2. halvår 2021.

Hvis du framelder dig ordningen, skal du betale det samlede indefrosne beløb. Det er alene din andel af indefrysningen på ejendommen, der frameldes. Det vil sige at hvis der er flere ejere, skal de selv framelde sig ordningen, hvis de ønsker det.

Du kan framelde dig ordningen via Borger.dk med din NemID. Det kan du fra d. 1. maj 2021.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan fortryde dit fravalg og få den oprindelige indefrysning tilbage. Du kan dog tilmelde dig indefrysningsordningen igen. Hvis du gør det, vil du kunne få indefrosset fra og med den næste rate ejendomsskat.

Hvis du ikke har NemID, kan du kontakte den kommune, som ejendommen er beliggende i og bede om at blive frameldt eller tilmeldt ordningen igen.

Hvis du ikke fravælger indefrysningsordningen, fortsætter den som hidtil. Der tilskrives heller ikke renter og gebyrer fremover.

By, Land og Kultur

Ejendom - Team Drift
Mellemgade 15
5600 Faaborg
72 53 21 24
teknik@fmk.dk