Genoptræning

Genoptræning efter udskrivning fra sygehus og ved sygdom og svækket helbred uden sygehusindlæggelse.

Genoptræning foregår enten som holdtræning eller som individuel træning.

Genoptræning i kommunen

Hvis du har været indlagt på sygehuset, vurderer lægen om du har behov for genoptræning. Sygehuset skriver en individuel genoptræningsplan til dig, som sendes til kommunen.

Herefter bliver du kontaktet af kommunens træningsafdeling med et konkret tilbud om genoptræning.

Specialiseret genoptræning på sygehuset

Har du har behov for specialiseret genoptræning, er det sygehuset, der tilbyder dig genoptræning.

Har du svært ved at klare dig i hverdagen?

Hvis du ikke kan klare dig i hverdagen på samme niveau som tidligere, kan du få tilbud om genoptræning, uden at du har været på sygehuset. Baggrunden for dette kan eksempelvis være, at du har været syg eller været faldet i hjemmet.

Henvisning

Du kan henvises af din egen læge eller af hjemmeplejen, hvorefter du bliver kontaktet af træningsafdelingen. Du kan også selv henvende dig og høre om dine muligheder. 

Holdopdeling

Flere hold er opdelt efter bestemte diagnoser. Eksempelvis:

  • Ryghold 
  • Knæhold 
  • Hjertehold 
  • KOL-hold
  • Hold for håndkirurgi
  • Hold for brystopererede 
  • Bækkenbundshold 
  • Nye knæ og hofter

Kørselsordning

Der kan i nogle tilfælde aftales en kørselsordning, som skal bevilges af træningsstedet.