Kørsel til genoptræning

Der gælder særlige regler for kørsel til genoptræning.

En hovedregel

Som hovedregel skal du selv sørge for transporten til genoptræning uanset om træningen foregår på kommunens træningscenter eller på sygehuset og selv betale for transporten.
Teletaxi er en del af den offentlige transport i Faaborg-Midtfyn Kommune.
Alene det, at du ikke har adgang til bus eller tog, berettiger ikke til transport eller refusion.

Genoptræning efter sygehusindlæggelse

Hvis du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du visiteres til siddende transport med taxa.

Træning på sygehuset

Hvis træningen skal foregå på sygehuset skal du kontakte Sundhed og Omsorg på telefon 72 53 60 24 eller på mail: sundhed@fmk.dk Dette er ikke en sikker mailadresse. Hvis du skal sende personfølsomme oplysninger, skal du sende via Borger.dk

Træning på kommunalt træningscenter

Hvis træningen skal foregå på kommunalt træningscenter aftales kørslen med den trænende terapeut.

Det er Fynbus/Flextrafik, der udfører kørslen.

Refusion

Hvis du er bevilget en taxa, men vælger at køre i egen bil, kan du søge om refusion svarende til statens laveste takst  eller billigste offentlige transport.

Er du pensionist

Hvis du er pensionist, og har en samlet billetudgift på mere end 25 kr. tur/retur har du  mulighed for at søge refusion svarende til billigste offentlige transportmiddel hos ovennævnte kontaktpersoner.

Genoptræning uden sygehusindlæggelse

Såfremt du af helbredsmæssige årsager ikke kan benytte offentlige transportmidler, kan du visiteres til siddende transport med taxa.

Egenbetaling

Der er en egenbetaling på 50 kr for en tur/ returkørsel
Kontakt din trænende terapeut.

Det er Fynbus/Flextrafik, der udfører kørslen.

Vedligeholdende træning

Reglerne for kørsel til vedligeholdende træning svarer til reglerne for kørsel til genoptræning uden sygehusindlæggelse.

Vederlagsfri fysioterapi

Der ydes ikke taxakørsel til vederlagsfri fysioterapi på fysioterapiklinikkerne.

Yderligere information