Vederlagsfri fysioterapi

I særlige tilfælde kan der søges om vederlagsfri fysioterapi.

Vederlagsfri fysioterapi er et tilbud til personer med svært fysisk handicap samt personer med funktionsnedsættelse som følge af en progressiv sygdom. Tilbuddet gælder såvel børn som voksne.

Formål

Formålet med vederlagsfri fysioterapi er at forbedre, vedligeholde eller forhindre forringelser af dine funktioner og færdigheder.

Henvisning

Det er lægen, der henviser dig til vederlagsfri fysioterapi, som ydes af praktiserende fysioterapeuter.

For at blive henvist skal du opfylde en række kriterier, som er beskrevet i

Sundhedsstyrelsens Vejledning om adgang til Vederlagsfri fysioterapi.

Der ydes ikke tilskud til kørsel til vederlagsfri fysioterapi.