Vedligeholdende træning

Tilbud om træning og aktiviteter ved behov for støtte til at vedligeholde fysiske og mentale færdigheder for fortsat at kunne klare sig i hverdagen.

Få hjælp til at vedligeholde funktionsniveauet.

Målgruppe

Du kan få hjælp til at vedligeholde dine funktioner og færdigheder, hvis du er alderssvækket og har svært ved at klare dagligdagen. Baggrunden for dette kan eksempelvis være en blodprop, en kronisk sygdom, et hoftebrud eller en demenssygdom. 

Udenfor målgruppen

Hvis du i stand til at benytte motionscenter eller andet træningstilbud i frivilligt regi, kan du ikke visiteres til fysisk træning i kommunalt regi. 

Hvor foregår træningen?

Den vedligeholdende træning foregår på trænings- og aktivitetscentre, tilknyttet plejecentrene eller visse ældreboligområder i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Henvisning

Henvisning sker via din egen læge/hjemmepleje eller dig selv, hvorefter du vil blive kontaktet af trænings- og aktivitetsafdelingen

Sådan foregår træningen

Den vedligeholdende træning foregår enten som fysisk træning på hold én gang om ugen eller som heldagstilbud op til 3 dage om ugen.

Kørselsordning

Der kan i nogle tilfælde aftales en kørselsordning, som skal bevilges af træningsstedet.