Neuropædagogisk tilbud - Hjerneskadecenter Hillerslev

Neuropædagogisk tilbud er et aktivitets og samværstilbud under Lov om Social service som § 104 tilbud, for borgere med erhvervet hjerneskade.

Hvem kan benytte tilbuddet?

Hvis du er mellem 18 år og folkepensionsalderen, kan tilbuddet være aktuelt for dig.

Du skal henvises af kommunens sagsbehandlere for at benytte tilbuddet.

Hvad er formålet med tilbuddet?

Deltagelse i tilbuddet skal have til mål at forbedre og/eller vedligeholde færdigheder, samt livskvalitet.

Der opstilles individuelle mål for borgeren i samarbejde med borger og sagsbehandleren, og der udarbejdes en handleplan for borgeren.

Hvad består tilbuddet af?

Fokus på tilbuddet er at skabe et åbent, socialt og humørfyldt miljø, hvor der er plads til alle uanset udfordringer, erhvervet som følge af hjerneskaden.

Borger får sammen med andre deltager et netværk, hvor den enkelte kan føle sig set, hørt og accepteret.

Aktiviteterne på tilbuddet spænder vidt, og kan for eksempel være:

  • fysisk træning i træningsrum og i naturen
  • hold hvor der arbejdes med kognitive strategier inspireret af KRAP og kognitiv terapi
  • kommunikation
  • energiforvaltning
  • mindfulness
  • træning af IT-færdigheder

Deltagelsen i tilbuddet kan være fra 1 til 3 dage om ugen, afhængigt af den enkelte borgers behov og personlige forhold.

Tilbuddet er et holdtilbud, sammen med andre borgere med senhjerneskade, og med udgangspunkt i den enkelte borgers, individuelle plan.