Palleshave Aktivitetscenter

Aktivitets- og samværstilbud for voksne brugere med betydeligt og varigt nedsat funktionsevne. Aktivitetscentret er en del af Palleshave Bo- og Aktivitetscenter og hører under Servicelovens §104.

Billede af Aktivitetscenter Palleshave
Luk alle
Åben alle

Om os

Brugerne

Der er plads til 25 brugere på fuld tid. Vi har i øjeblikket indskrevet 26 brugere i alderen fra knap 20 til 60+ på Aktivitetscentret. Vore nuværende brugere er hos os med variabel indskrivningsprocent. På tiden er cirka 1/3 af dem eksterne. Normeringen er afhængig af funktionsniveau, 1:3 eller 1:4. 

En del brugere kommer fra Bostedet på Palleshave, nogle kommer fra andre institutioner, eller er hjemmeboende.

I en separat bygning har vi et særligt tilrettelagt tilbud for en bruger med normering 1:1 et par dage om ugen.

Kendetegnende for vore brugere er et stort behov for en struktureret og forudsigelig hverdag. En stor del har udfordringer med at modtage og bearbejde sansestimuli.

Alle brugere har en individuelt tilrettelagt ugeplan, der tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsevne, interesser og dagsform.

Nogle af vore brugere har et verbalt sprog, andre benytter sig af andre kommunikationsformer, for eksempel tegn til tale. De er alle sammen mobile.

Pædagogikken er tilrettelagt med udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Huset

Aktivitetscenteret er nyopført og indviet i foråret 2013, nye tilbygninger er taget i brug foråret 2020. Det ligger i naturskønne og rolige omgivelser. Arkitekturen, placeringen og materialevalget afspejler et ønske om at tage størst muligt hensyn til det omgivende miljø, ressourcer og bæredygtighed.

Det er indrettet efter principper, der tager udgangspunkt i både fleksibilitet og individuelle behov.

Medarbejdere 

Vi er 12 ansatte i alt. Fordelingen mellem kvinder og mænd er meget lige.

Aldersspredningen går fra sidst i 20'erne til først i 60'erne.

Syv af os er pædagoger, heraf en afdelingsleder, en er sosu medhjælper og fire er pædagogmedhjælpere, heraf tre i fleksjob.

Arbejdstiden varierer fra 37 timer/uge for størstedelen af de pædagoguddannede til 5 timer/uge for en fleksjobber.

Hverdagslivet

Hverdagen 

Vi har åbent på hverdage i tidsrummet 7.30 til 15.00. Torsdage til 14.30 og fredag til kl. 14.00.

Der er mulighed for at spise morgenmad og frokost hos os, og det benytter de fleste sig af.

Efter morgenmaden, når alle er ankommet, går vi i gang med dagens aktiviteter. Vi fordeler os i de grupper vi skal være i. Små grupper er en forudsætning for, at brugerne kan have udbytte af at være sammen med hinanden. Nogle kører af sted til aktivitet uden for Palleshave, andre bruger stedets egne faciliteter.

Til frokost mødes de af os der er hjemme og spiser i en af de to spisegrupper. Busholdet har madpakker med, eller spiser på café. De brugere der magter det hjælper med de dagligdags gøremål som for eksempel at servere kaffe, lave saftevand, tørre borde af og tømme opvaskemaskine.

Over middag kan der være behov for et hvil eller stille sysler. Nogle har lyst til at lægge et puslespil, lave en tegning, høre musik eller bare sidde og hygge sig sammen over en kop kaffe. Ved 14-tiden hjælper vi de første eksterne brugere af sted med bus eller taxa.

Aktiviteter

Vi lægger vægt på et aktivt socialt liv med mange udfoldelsesmuligheder som for eksempel:

 • Ridning
 • Fisketur
 • Kreativt værksted
 • Motorik og bevægelse
 • Musik og sang
 • Svømmehal med leg og bevægelse
 • Medie – smartboard og pc
 • Udeliv med bål og grill
 • Besøgshund en dag om ugen
 • Cafébesøg
 • Crossbane med bocarts
 • Tandemcykel
 • Udeværksted med lettere havearbejde
 • Multibane med mulighed for en række forskellige spil og boldbane
 • Gynger og trampolin 

Aktivitetscenteret råder over to busser. En eller to grupper kører som nævnt dagligt ud til aktiviteter, oplevelser eller kulturelle arrangementer, for eksempel Zoologisk Have, naturlegepladsen i Svanninge Bakker eller "ud i det blå" med madpakker. I vinterhalvåret er svømning og gymnastik faste aktiviteter.

Traditioner

Hvert år i august holder vi en sommerfest for alle vores brugere og deres pårørende

I december er der julekomsammen med gløgg og æbleskiver.

Til fagpersoner og pårørende

Metoder

Alle borger er indskrevet med en VUM (voksenudredningsmetoden) indsatsplan. Indsatsplanen er udarbejdet af myndighed og beskriver formålet med henvisningen til Palleshave. Indsatsplanen er styrende for den pædagogiske indsats og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsat drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.
På Palleshave arbejder vi anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi arbejder konfliktnedtrappende, og med tilpassede stimuli i hverdagen.
Personalet anvender TTT (Tegn til Tale).
Vi benytter velfærdsteknologi, hvor det er muligt, blandt andet iPad.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen for Palleshave Aktivitet

Lovgrundlag

Palleshave er et bo- og aktivitetscenter for borgere med betydelig og varigt nedsat funktionsevne efter henholdsvis Almenboliglovens § 105 stk. 2 og Servicelovens §§ 104 og 108. Støtte ydes efter Servicelovens §§ 83 og 85.

Spørgsmål? Kontakt os

Palleshave Bo og Aktivitetscenter

Hedebovej 48
5750 Ringe

Telefon: 72 53 06 86

Mail: Palleshave-vp@fmk.dk 

Skriv sikkert til Palleshave via Borger.dk.

Skriv sikkert til Palleshave via Virk.dk.


Ledelse 
Mie Haugstrup Hjæresen
Mail: mihj@fmk.dk
Telefon.: 72 53 68 79

 

Solstrålen gruppe A + B

Afdelingstelefon: 72 53 66 74 / 72 53 69 26

Mail: Solstraalen-gruppe-a-b-vp@fmk.dk 

Send sikkert til solstrålen a+b via borger.dk

 

Solstrålen gruppe C

Afdelingstelefon: 72 53 67 46 / 72 53 68 69

Mail: Solstraalen-grupp-c-vp@fmk.dk

Send sikkert til solstrålen c via borger.dk

 

Aktivitetscenteret

Afdelingsleder: Niels Møller
Mail: nimo@fmk.dk
Tlf.: 72 53 69 24

Afdelingstelefon: 72 53 67 45 / 72 53 69 23 / 72 53 69 27

Mail: Daghjemmet-vp@fmk.dk