Ansøg om støtte til handicapbil

Du kan søge om støtte til køb en handicap bil eller særlig indretning af en bil, hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Du kan søge om støtte til køb af bil eller særlig indretning, hvis du eller dit barn har en varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og er bosat i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Du kan få støtte til at købe en bil, hvis det ikke er muligt at færdes på andre måder end i egen bil.

Det er også muligt at få støtte til særlig indretning i bilen, hvis du har det som krav i dit kørekort, hvis dit helbred taler for det eller hvis det letter din placering i bilen. Særlig indretning kan f.eks. være automatgear, særligt sæde eller lift.

Ansøg om støtte til handicapbil

 

Godt at vide før du ansøger om handicapbil

Luk alle
Åben alle

Hvem kan få støtte til køb af bil?

Du kan få støtte til køb af bil, hvis du har et lægeligt dokumenteret varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad vanskeliggør muligheden for at færdes uden brug af egen bil. Det vil blive vurderet om dit kørselsbehov kan dækkes på anden vis, f.eks. ved brug af kørselsordninger eller kørsel på el-scooter.

Kørselsbehovet vurderes ud fra tre forskellige bedømmelsesgrundlag:

  • Du har vanskeligt ved at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil
  • Du har vanskeligt ved at gennemføre en uddannelse uden brug af bil
  • Du har svært ved at færdes uden for hjemmet, og du har samtidig har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.

Vi vil sammen med dig drøfte problemstillinger og målsætninger. I forbindelse med vurderingen, indhenter vi lægeoplysninger og laver gangtest, hvis det er relevant. Dit kørselsbehov skal være væsentligt og skal kun kunne dækkes ved brug af egen bil.

Hvor meget støtte kan man få?

Hvis det vurderes, at du er berettiget til støtte til køb af bil, vil der ud fra en afprøvning af bil blive foretaget en beregning af billigst egnede bil. Der lægges vægt på, at bilen skal være egnet de næste 8 år, så vidt det er muligt.

Du har mulighed for at købe en anden bil end den bevilgede, men det skal godkendes, at den er egnet til dig, og en eventuel merudgift på bil og indretning skal du selv betale. 

Udmåling af støtten

Støtten ydes som et rentefrit lån inden for en ramme på kr. 202.000 (Takst for 2023). Halvdelen af lånet tilbagebetales i månedlige afdrag over 8 år. Den anden halvdel nedskrives.

Driftsudgifter, forsikringer og lignende til bilen, skal du selv afholde. Der gives alene støtte til indkøb af bilen, vægtafgift og særlig indretning.

Hvornår kan man få genbevilling af bil?

Du kan søge om udskiftning efter 8 år.

Går bilen i stykker eller ændrer dit funktionsniveau sig, kan du søge om udskiftning tidligere end 8 år.

Hvad siger loven?

Servicelovens paragraf 114 beskriver de lovmæssige rammer for bevilling af støtte til særlig indretning og køb af handicapbil:

”Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til køb af bil til personer med en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der i væsentlig grad

  1. vanskeliggør muligheden for at opnå eller fastholde et arbejde uden brug af bil,
  2. vanskeliggør muligheden for at gennemføre en uddannelse uden brug af bil, eller
  3. forringer evnen til at færdes, i tilfælde hvor personen har aktiviteter uden for hjemmet, som medfører et betydeligt behov for kørsel med bil.”

Spørgsmål? Kontakt os

Ansøg om støtte til handicapbil

Telefon 72 53 60 00

Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag: 9.00 - 12.00
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til os