Bofællesskabet Kernehuset

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varigt nedsat funktionsevne, der har behov for verbal eller praktisk støtte til forskellige opgaver, men som kan klare, at der ikke er personaledækning hele døgnet.

Fakta

Antal rum  2
Størrelse i m2  
Antal lejligheder 8
Fælles lokale/ hus Ja
Kvalitetsstandard Se kvalitetsstandard
Tilsynsrapport Link til tilsynsrapport 
Udlejning Boligselskabet Bo-Fyn

 

Billede af Bofællesskabet Kernehuset
Luk alle
Åben alle

Om os

Borgere

Botilbuddet henvender sig til voksne med betydelig og varig funktionsnedsættelse. Alle borgere har behov for udvidet støtte og vejledning omkring praktiske, personlige og økonomiske forhold.
Alle borgere er mobile og enkelte benytter transportstol i forbindelse med ture ud af huset.
Alle borgere har verbalt sprog og flere benytter sig samtidigt at alternative kommunikation som lyde, kropssprog, fagter, tegn-til-tale, piktogrammer, foto med mere.

Bofællesskabet Kernehuset modtager ikke borgere med udadrettet adfærd.

Huset

Der er 8 pladser i Kernehuset.

Byggeriet rummer 8 selvstændige lejligheder, fællesarealer, personalefaciliteter samt carport og skur.

Fællesarealerne er på 136 m² og rummer køkken, stue samt opholdsrum, depot og vaskerum. I tilknytning til fælleshuset er der terrasse, have, bålplads og drivhus.

Lejlighed

Lejlighederne er på 39 m² og er indrettet med stue, tekøkken, soveværelse, badeværelse og egen terrasse. Alle lejligheder har egen indgang samt direkte adgang til fællesarealet.

Medarbejdere

Der er ansat 5 pædagoger samt en omsorgsmedhjælper.
Tilbuddet har tilknyttet SSA som er medicinansvarlig.

Hverdagslivet

Måltider

Vi lægger vægt på læring og fællesskab, hvilket betyder, at vi for eksempel prioriterer det sociale samvær, der er i forbindelse med måltiderne. Alle måltider indtages som udgangspunkt i fællesstuen. Måltiderne tilberedes af beboerne i samarbejde med personalet, hvilket sikrer, at den enkelte får den støtte og vejledning, han/hun har behov for. Beboerne har faste maddage og der laves madplan for 14 dage af gangen.
Beboerne betaler via opholdsbetaling et fast beløb om måneden til kost.

Aktiviteter

Alle beboere har på skift ansvaret for opgaver i forhold til fællesskabet for eksempel borddækning, madlavning, indkøb, oprydning med mere.
Alle beboere har en ugentlig hjemmedag, hvor den enkelte i samarbejde med personalet ordner personlige opgaver som rengøring i egen bolig, tøjvask, økonomi, e-boks, indkøb, frisør, tandlægebesøg og lignende.

Beboer indflydelse

Beboerne har i takt med deres formåen medindflydelse og medbestemmelse i forbindelse med den daglige planlægning og de praktiske gøremål.
Der afholdes beboermøder hver 14. dag, hvor aftaler vedrørende hverdagen struktureres, praktiske opgaver fordeles, fælles arrangementer og ture planlægges samt fælles informationer formidles.

Samarbejde og netværk

Efter indflytning udarbejder sagsbehandler handleplan og bestilling på et opstartsmøde i samarbejde med borger, primærperson og afdelingsleder. Bestillingen er styrende for den pædagogiske indsat og mål/delmål, men kan variere meget både hvad angår emner og tidshorisont.
Den pædagogiske indsats drøftes og evalueres løbende med beboer og på personalemøde.

Forældre, pårørende og venner er altid velkomne til at ringe eller komme på besøg.

Sådan gør du 

Henvisning og visitation foregår via Myndighedsafdelingen.

Man kan altid kontakte bostedet og lave en aftale vedr. besøg og rundvisning.

Til fagpersoner og pårørende

I forbindelse med visitation til Kernehuset udarbejder visitator en myndighedshandleplan, som beskriver formålet med henvisningen og borgerens individuelle støttebehov.

Metoder

Vi arbejder rehabiliterende, anerkendende og struktureret med udgangspunkt i borgernes ressourcer, fysiske og psykiske velbefindende samt kognitive niveau.
Vi bruger enkelte elementer fra den "Værdsættende samtale", piktogrammer, foto, ugetavler, døgnrytmeskemaer, hjemmedagssedler, kalender, ny teknologi.

Lovgrundlag 

Bofællesskabet Kernehuset er et botilbud til borgere med betydeligt og varigt nedsat funktionsniveau efter Almenboliglovens § 105 og servicelovens § 85 og 83a.

Tilbudsportalen

Link til tilbudsportalen

Spørgsmål? Kontakt os

Bofællesskabet Kernehuset

Hvidkærparken 4
Nr. Lyndelse
5792 Årslev

Telefon: 72 53 68 36


Ledelse 

Mette Mathiesen
Mail: mmath@fmk.dk
Telefon: 72 53 68 71

 

Skriv sikkert til Bofællesskabet Kernehuset via Borger.dk

Skriv sikkert til Bofællesskabet Kernehuset via Virk.dk