Kørsels­ordninger

Der er flere forskellige kørselsordninger du kan benytte dig af afhængigt af din situation og formålet med din kørsel.

Læs her om hvilke muligheder du har for hjælp til kørsel.

Luk alle
Åben alle

Kørsel til læge for pensionister

Pensionister har mulighed for fribefordring til egen privat praktiserende læge og nærmeste speciallæge, som man er henvist til.

Ansøg om befordring til læge eller nærmeste speciallæge

Ansøg om optagelse i kørselsordningen

Hvis du bliver visiteret til kørselsordningen, kan du blive kørt til din læge og den speciallæge, der har konsultation nærmest din bopæl.
Udfyld ansøgning om befordring til læge eller nærmeste speciallæge via selvbetjeningsløsningen.

Kørsel til sygehus

Kørsel til og fra sygehus eller gigthospital bestilles hos sygehusets kørselskontor på telefon 70 11 31 11.

Denne ordning administreres af Region Syddanmark og hører under Patientbefordringen.

Betingelser for lægekørsel: 

  • Du modtager social pension
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe 1
  • Du er på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at anvende offentlig transport/telekørsel eller egen bil/lånebil/cykel/el-scooter el.lign.
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse/behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge

Denne kørselsordning gælder ikke for kørsel til tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut og optiker.

Denne kørselsordning kan ikke bruges, hvis du skal til undersøgelse på et sygehus.

Der er tale om en samkørselsordning, idet der køres en rute, hvor der samles flere kunder op. Det betyder, at du kan blive hentet i god tid og at der kan være ventetid ved hjemkørslen. I tidsrummet mellem 09.00-12.00 vil der være kortest ventetid. Det kan derfor være en fordel, hvis du kan få en tid hos din læge i dette tidsrum.

Udbetaling af kørselsgodtgørelse for kørsel til læge og speciallæge: 

Der kan i visse tilfælde udbetales kørselsgodtgørelse, når du har været til læge eller speciallæge.

Reglerne for pensionister er:

Du er pensionist og får udbetalt en dansk social pension. Du er gruppe 1 sikret i sygesikringen, dvs. du er tilmeldt en fast læge.

Efter gældende takst.

Befordringsgodtgørelsen skal overstig kr. 45,- tur/retur for at der ydes befordringsgodtgørelse (takst 2023) 

Hvis du har spørgsmål til befordring eller befordringsgodtgørelsen kan du kontakte Borgerservice på telefon 72 53 05 30.

Reglerne for ikke pensionister er:

Afstanden fra din bopæl til nærmeste speciallæge skal overstige 50 km hver vej.

Udgiften skal overstige 100,- kr. tur/retur.

For at får udbetalt kørselsgodtgørelse skal du aflevere dokumentation fra speciallægen for hvilke datoer du har været i konsultationen.

Kørselsgodtgørelse udbetales til billigste forsvarlige transportmiddel og efter billigste takst.

Der kan kun udbetales kørselsgodtgørelse for besøg hos speciallæge, der har overenskomst med sygesikringen.

Hvis du har spørgsmål omkring ovenstående er du velkommen til at kontakte Borgerservice på telefon
72 53 05 30.

OBS: Har du været til undersøgelse/behandling på et sygehus skal anmodning om kørselsgodtgørelse sendes til sygehuset.

Kørsel for borgere med fysisk handicap eller synsvanskeligheder

Borgere med fysisk bevægelses- eller synshandicap, kan under visse forudsætninger blive visiteret til individuel handicapkørsel.

Sådan søger du

Benyt den blå ansøgningsknap og send ansøgningsskemaet digitalt til Socialområdet, Voksne der foretager visiteringen og afgør, om du opfylder betingelserne for optagelse i kørselsordningen.

Ansøg om optagelse i kørselsordningen

Har du spørgsmål kan du kontakte Socialområdet, Voksne på telefon 72 53 84 54.

Har du ikke MitID kan du ringe på telefon 72 53 84 54 og få ansøgningsskema tilsendt.

Hvad er individuel handicapkørsel?

Individuel handicapkørsel er en kørselsordning for dig, der er svært bevægelseshæmmet eller synshandicappet. Kørselsordningen giver mulighed for 104 enkeltture pr. år og foregår med taxa,  kørestolstransport eller tog. 
Du kan først bruge kørselsordningen, når du er visiteret til det.

Hvem kan få kørsel?

• Svært bevægelseshæmmede borgere med ganghjælpemiddel bevilget af kommunen.
• Blinde og svagtseende borgere med synsstyrke på 10 % eller mindre. Der skal vedlægges dokumentation for nedsat syn – se yderligere information på ansøgningsskema

Man skal ud over at opfylde én af ovenstående også:

  • Være bosiddende i Faaborg-Midtfyn Kommune.
  • Være fyldt 18 år

Hvor kan man køre?

Du kan bruge kørselsordningen til spontan kørsel og til fritidsformål. Du bliver hentet på din adresse, og du kan opleve, at der er flere kunder i samme vogn, og at taxaen er nødt til at køre en omvej, da kørslen er koordineret kørsel med andre borgere.

Du kan bruge din kørselsordning i hele Sydtrafiks område uden kombination med et tog.

Der kan også arrangeres kørsel til andre områder i landet. Her skal kørslen kombineres med togrejse (som man selv betaler), dog med taxa til og fra stationerne.

Hvad koster det?

Pris i 2023 er 42 kr. for de første 10 kilometer, og derefter 4,25 kr. pr. kilometer. Den maksimale pris for en tur er 160 kr., uanset hvor langt man kører.

Hvornår kan man køre?

Du kan køre alle ugens hverdage fra kl. 7.00-23.00. 

Natten efter fredag og natten efter lørdag, samt helligdage skal kørslen være påbegyndt senest kl. 02.00.

Har du behov for ændringer i din visitation ?

Hvis du allerede er visiteret til individuel handicapkørsel, men har ændringer i forhold til din bevilling, skal du kontakte Rådgivning og Visitation.

Bestilling af kørsel

Du kan nemt selv bestille dine kørsler via nettet på www.FynBus.dk/Flexbestilling. Tryk på linket for handicapkørselsbestilling. Du skal bruge dit kundenummer og en pinkode, som er de sidste 4 cifre i dit personnummer. Her har du også mulighed for at tilmelde dig en SMS-service, så du får besked, når bilen er på vej. 

Du kan også ringe til FynBus på telefon 63 11 22 55 (tryk 1), når du vil bestille individuel handicapkørsel.
Du kan ringe alle dage mellem kl. 07.00-21.00.

Kørsel til genoptræning

Du skal selv sørge for transport til din genoptræning. Det kan du gøre ved brug af f.eks. egen bil, el-scooter, offentlige transportmidler eller lignende. Det kan også være, du har en ægtefælle/pårørende, som kan køre dig.
Kun hvis du ikke har mulighed for selv at varetage kørsel, kan dette bevilliges.
Det er den medarbejder, der har vurderet din sag, der i givet fald kan bevillige dig kørsel.
Der er en egenbetaling for kørslen.

Se kvalitetsstandard

Kørsel til behandling og undersøgelse på sygehus - siddende patientbefordring

Sådan ansøger du

Du skal kontakte bestillingskontoret på OUH for at bestille kørsel til sygehuset på telefon 70 11 31 11.

Læs mere på Regionens hjemmeside. 

Hvem kan få kørsel til sygehus?

Skal du til behandling eller undersøgelse på sygehuset, og kan du ikke benytte dig af almindelig kollektiv trafik, kan du som borger i Region Syddanmark blive henvist til siddende patientbefordring.
OUH vurderer, om du kan visiteres til kørsel og bestiller turene hos Flextrafik.

Kørsel når du søger om hjælpemidler

Kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har behov for befordring i forbindelse med afprøvning og udlevering af et bevilliget hjælpemiddel, kan du få kørsel hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik.

Der ydes kun kørsel fra din bopæl og til nærmeste leverandør. Ønsker du at benytte en anden leverandør skal du selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Sådan søger du om kørsel

Kontakt Team Hjælpemiddel på telefon 72 53 15 61.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til fx bandagist, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du skal indsende dokumentation fra fx bandagisten til Borgerservice - Team Hjælpemidler for at få ydet refusion.

 

Spørgsmål? Kontakt os

BORGERSERVICE
Lindevej 5
5750 Ringe

Telefon 72 53 15 60

Telefontider
Mandag-tirsdag 8.00 - 15.30
Onsdag 8.00 - 9.30
Torsdag 8.00 - 17.30
Fredag 8.00 - 12.00

Åbningstider
Mandag 10.00 - 17.00
Tirsdag 10.00 - 14.00
Onsdag Lukket
Torsdag 10.00 - 17.00
Fredag 10.00 - 12.00

Skriv sikkert til Borgerservice

 

SOCIALOMRÅDET, Voksne

Skolevej 6
5854 Gislev

Telefon: 72 53 24 00

Telefontider
Mandag 9.00 - 12.00
Tirsdag 9.00 - 12.00
Onsdag Lukket
Torsdag 9.00 - 12.00
Fredag: 9.00 - 12.00

Skriv sikkert til Socialområdet, Voksne