Kørsel i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler

Du kan måske få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler.

Kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Særlige personlige hjælpemidler, fx ortopædisk fodtøj og proteser.

Nogle hjælpemidler er det nødvendigt at du afprøver før Team Hjælpemiddel bevilger dig hjælpemidlet.

Borgere som har behov for befordring i forbindelse med afprøvning og udlevering af bevilligede hjælpemidler, kan få kørsel hvis de på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere sig selv eller benytte den kollektive trafik.

Der ydes kun kørsel fra bopæl/opholdsadresse og til nærmeste leverandør. Ønskes benyttet anden leverandør skal man selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Kontakt Team Hjælpemiddel på 72 53 15 61.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til fx bandagist, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du skal indsende dokumentation fra fx bandagisten til Borgerservice - Team Hjælpemidler.