Kørsel i forbindelse med kropsbårne hjælpemidler

I visse tilfælde kan du få bevilget kørsel eller kørselsgodtgørelse til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler.

Kørsel til afprøvning af kropsbårne hjælpemidler

Hvis du har behov for befordring i forbindelse med afprøvning og udlevering af et bevilliget hjælpemiddel, kan du få kørsel hvis du på grund af fysisk eller psykisk handicap er ude af stand til at transportere dig selv eller benytte den kollektive trafik.

Der ydes kun kørsel fra din bopæl og til nærmeste leverandør. Ønsker du at benytte en anden leverandør skal du selv afholde den ekstra udgift til kørslen.

Kontakt Team Hjælpemiddel på 72 53 15 61.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til fx bandagist, kan du søge om befordringsgodtgørelse.

Du skal indsende dokumentation fra fx bandagisten til Borgerservice - Team Hjælpemidler for at få ydet refusion.