Lægekørsel for pensionister

Alle pensionister har, under visse forudsætninger, mulighed for fribefordring til egen privat praktiserende læge og nærmeste speciallæge, som man er henvist til.

Betingelser for at få fribefordring til læge:

  • Du modtager social pension
  • Du er tilmeldt sygesikringsgruppe I
  • Du er på grund af fysisk eller psykisk handicap ude af stand til at anvende offentlig transport/telekørsel eller egen bil/lånebil/cykel/el-scooter el.lign.
  • Befordringen skal ske i forbindelse med undersøgelse/behandling ved praktiserende læge eller nærmeste speciallæge

Kørsel til læge og speciallæge kan ske, når du er blevet visiteret til ordningen. Visitationen foregår ved digital eller skriftlig ansøgning.

Denne kørselsordning gælder ikke for kørsel til tandlæge, fysioterapeut, fodterapeut og optiker.

Kørselsgodtgørelse

Hvis du selv sørger for kørsel til egen læge eller speciallæge, kan du søge om befordringsgodtgørelse. Du skal indsende dokumentation for læge/speciallægebesøget til Borgerservice Team Folkeregister.

Sygehuskørsel

Transport til sygehus eller gigthospital er ikke en kommunal ordning. Det administreres af Region Syddanmark og hører under Patientbefordringen.

Du kan læse mere om patientbefordringen på Region Syddanmarks hjemmeside under transport, eller ved at kontakte Patientbefordringen på telefon 70 11 31 11.

Flextur

Flextur erstatter den gamle teletaxaordning. Flextur kører dig fra adresse til adresse.  
Her kan du læse om flextur