Hjerneskade-koordinator

Hjerneskadekoordinatorens primære formål er at sikre kvalitet og sammenhæng i rehabiliteringsforløbet.

Hjerneskadekoordinatorens rolle

Hjerneskadekoordinatoren er borgerens/pårørendes kontaktperson i kommunen og guider borgeren gennem det kommunale system. 

Hjerneskadekoordinatoren skal sikre, at borgeren tilbydes et helhedsorienteret og tværfagligt forløb ud fra den rehabiliterende tankegang.

Hjerneskadekoordinatoren er en del af et tværfagligt sammensat neuro-team.

Forløb

Alle sager underbygges lægefagligt og neuropsykologisk i det omfang, dette er relevant for det kommende rehabiliteringsforløb.
 
Koordinatoren indhenter således, med borgerens accept, relevante oplysninger om hjerneskadens omfang fra interne og eksterne samarbejdspartnere.
 
Alle oplysninger samles i en koordineret tværfaglig handleplan, som udarbejdes i samarbejde med borgeren.
 

Kontakt hjerneskadekoordinatoren

Hjerneskadekoordinator
Telefon: 72 53 63 34

Send sikker post til hjerneskadekoordinator