På Sporet af en Løsning

Har du udfordringer, som du ikke kan overskue, kan du få vejledning og støtte.

Har du mistet fodfæstet, og har du brug for støtte til at komme på fode igen, kan tilbuddet På Sporet af en Løsning hjælpe dig. Det er et tilbud til borgere med sociale belastninger og lettere psykiske symptomer. 

På Sporet af en Løsning involverer:

  • Korte samtaleforløb med psykisk sårbare borgere
  • Hjælp og støtte til at finde løsninger på praktiske udfordringer for psykisk sårbare borgere
  • Etablering af netværksmøder med kommunale, regionale medarbejdere og pårørende til psykisk sårbare borgere på foranledning på borgerens ønske.
  • Samarbejde med kommunale, regionale samarbejdspartnere og frivillige tilbud.
  • Social guidning 

På Sporet af en Løsning er organiseret i Myndighedsafdelingen i Center Sundhed og Omsorg og udføres som et samarbejde med praktiserende læger, lokalpsykiatrien og andre afdelinger i Faaborg-Midtfyn kommune.

Teamet På Sporet af en Løsning varetager desuden støtte/kontaktperson ordning (§ 99), og opfølgninger af borgere efter servicelovens § 109 og § 110—kvindekrisecenter og forsorgshjem, samt mentoropgaver efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Målgruppen omfatter borgere der er fyldt 18 år i Faaborg-Midtfyn kommune, der:

  • Har sociale udfordringer
  • Har lettere psykiske udfordringer
  • Mangler overblik over hvor hjælpen findes
  • Mangler hjælp til løsning af praktiske udfordringer

Følgende borgere er ikke omfattet af tilbuddet:

  • Borgere med svære psykiatriske lidelser

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 60 00

Mandag: 9 - 12
Tirsdag: 9 - 12
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 12
Fredag: 9 - 12