Smerterehabilitering til Borgere med kroniske smerter

Din praktiserende læge kan henvise dig til kommunens tilbud om rygrehabilitering, hvis du er truet socialt eller arbejdsmæssigt af en kronisk ryglidelse.

Smerterehabilitering til borgere med kroniske smerter

Målet er, at borgere der socialt og arbejdsmæssigt trues af deres kroniske smertetilstande, får værktøjer til at leve med deres kroniske smerter, således at de opnår en forbedret livskvalitet i hverdagen. Og om muligt opnå en forbedret funktionsevne - herunder blive mere arbejdsmarkedsparate.

Fagligt opdateret: 09.03.2017

Målgruppe og tilmelding

Borgere, der er socialt og arbejdsmæssigt truet på grund af kroniske smerter.

Borgeren kan henvises via egen læge, kommunale trænende terapeut, jobcenteret, andet sundhedsfagligt personale, personlig henvendelse eller sygehus-/hospitalsafdeling.

Kontakt

Maria Lindemann Pedersen

Nørrevænget 1

Gislev

Telefon 72 53 63 38

mpede@fmk.dk

 

Karoline Gerster Krog

Nørrevænget 1

Gislev

Telefon 72534678

kagek@fmk.dk

 

Henvisning fra egen læge forsynes med overskrift: Smerterehabilitering. Henvisningen bør indeholde kort beskrivelse af ryglidelsen og varigheden heraf, tidligere behandling/træning og effekt af denne, borgerens motivation for kurset, øvrige diagnoser og arbejdssituation.

Tid og sted

Der udbydes 4 kursusforløb om året – to på Åløkkeparken i Brobyværk og to på Nørrevænget i Gislev.

Kurset foregår 1 gang om ugen og ledes af to fysioterapeuter.

Hvert kursusforløb strækker sig over 8 uger a 2 timers varighed med undervisning, erfaringsudveksling og en praktisk del på holdet.

Pris

Tilbuddet er gratis.

Transport

Tilbuddet omfatter ikke kørsel.

 

Pjece om rygrehabilitering

Kontaktoplysninger

Maria Hovgaard Nielsen og Morten Bendix

Telefon 72 53 63 39 og 72 53 63 72

Mail: mahon@fmk.dk

Læs mere om tilbuddet