Pasning af døende

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Plejevederlag efter servicelovens § 119

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelser for at få bevilget plejevederlag

  • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling og at levetiden vil være kort.
  • Den døende skal have et plejebehov.
  • Du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven.
  • Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du også sende kopier af dine lønsedler fra de sidste 3 måneder.

Kontakt

Rådgivning og Visitation
Center Sundhed og Omsorg

Telefon: 72 53 50 58

Mandag: 9 - 15
Tirsdag: 9 - 15
Onsdag: Lukket
Torsdag: 9 - 15
Fredag: 9 – 13

Send sikker post til Rådgivning og Visitation