Pasning af døende

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Plejevederlag efter servicelovens § 119

Du kan som pårørende søge om et plejevederlag for at passe en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem. Du har ret til at få orlov fra dit arbejde, når du modtager plejevederlag.

Betingelser for at få bevilget plejevederlag

  • En læge har vurderet, at der kun kan tilbydes lindrende behandling og at levetiden vil være kort.
  • Den døende skal have et plejebehov.
  • Du og din nærtstående skal være enige om pleje- og pasningsopgaven.
  • Plejen skal kunne varetages i dit eller den døendes hjem.

Ansøgning og afgørelse

Du kan søge om plejevederlag ved at udfylde ansøgningsskemaet. Ansøgningsskemaet skal du printe ud, udfylde og sende til Pleje og Omsorg, Graabjergvej 3 A, 5856 Ryslinge.

Sammen med ansøgningsskemaet skal du også sende kopier af dine lønsedler fra de sidste tre måneder.

Du kan få flere oplysninger i Fagcenter Sundhed og Omsorg på tlf. 72 53 50 58

Du får en skriftlig afgørelse.