Influenza­vaccination

Hvis du er over 65 år, og ønsker at få en influenzavaccination, kan du møde op og få en gratis vaccination når vi tilbyder det i løbet af efteråret.

Symptomer på influenza

De typiske symptomer er feber, kulderystelser og smerter i musklerne. Mange har også ondt i halsen og hoster måske.

Dette adskiller sig klart fra almindelig forkølelse, hvor gener fra hals og næse er de dominerende symptomer, men hvor der kun meget sjældent er feber hos voksne.

Hos de allerfleste går influenza over af sig selv uden behandling og uden at føre til komplikationer. Men hvis du har svækket helbred på grund af alder eller sygdom, kan influenza føre til alvorlige komplikationer.

Influenza fører hvert år til mange indlæggelser på sygehus, alvorlige tilfælde af sygdom og dødsfald.

 

Hvem anbefales vaccine?

Sundhedsstyrelsen tilbyder gratis influenzavaccination til personer i risiko for alvorlig influenzasygdom. Sundhedsstyrelsen anbefaler influenzavaccination til følgende risikogrupper:

 • Alle personer der er fyldt 65 år den 15. januar 2022
 • Personer der lider af kroniske sygdomme som:
  • Kronisk lungesygdom
  • Hjerte- og karsygdom (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  • Diabetes 1 eller 2
  • Medfødt eller erhvervet immundefekt
  • Påvirket respiration pga. nedsat muskelkraft
  • Kronisk lever- eller nyresygdom
  • Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
  • Svært overvægtige med BMI>35
  • Førtidspensionister
  • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
  • Børn på 2-6 år
  • Gravide i 2. og 3. trimester
  • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for for et alvorligt forløb med influenza
  • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

Bivirkninger af vaccinen

Influenzavaccinen er en sikker vaccine, som næsten er uden farlige bivirkninger.

De fleste får lidt hævelse og ømhed på vaccinationsstedet. Nogle får lidt feber og eventuelt ondt i musklerne.

Bivirkningerne er som regel milde og går over uden behandling i løbet af 1-2 døgn.

 

Hvem skal ikke have vaccinen

 • Vaccinen skal ikke gives til personer, som tidligere har haft kraftige reaktioner på influenzavaccine
 • Vaccinen skal ikke gives til personer, som har haft alvorlige allergiske reaktioner efter at have spist æg
 • Vaccinen anbefales ikke til børn under 6 måneder
 • Vaccinen skal ikke gives, hvis man er syg og har feber over 38 grader